– Modige Sara

Publisert

– Sara Azmeh Rasmussen ønsker prisverdig å ta til orde mot uttalelsene til Mohyeldeen Mohammad, men som vanlig ikke uten å kalle andre homofile muslimer for feige når de ikke gjør det samme, skriver styremedlemmer i Skeiv verden. Nok en gang gjentar hun påstandene fra VG-oppslaget i fjor høst om at muslimene i Skeiv verden er passive og feige og ikke tar i bruk politisk aktivisme eller jobber for å revidere teologien.Skeiv verden setter pris på at Saras åpne og modige engasjement i denne og andre saker, men har vanskelig å forstå hvorfor det alltid skal innebære å offentlig kritisere alle de mange homofile muslimene som ennå ikke er av hennes solide støpning.Fire av våre muslimske medlemmer prøvde å forklare situasjonen i en egen kronikk som tilsvar til VG-oppslaget . Her kommer det fram at Skeiv verden både bruker politisk aktivisme som virkemiddel og jobber for å revidere teologien. At dette ikke gjøres gjennom å dytte våre muslimske medlemmer ut av skapet og inn i offentligheten mot deres vilje burde være forståelig for noen som har innsikt i homofile muslimers situasjon. Saras kjernefamilie er i opprinnelseslandet, mens flere av våre medlemmer har familien sin boende her i Norge. Det å komme ut av skapet i en kollektiv kultur er ikke et privat valg, men et valg som tas på vegne av hele storfamilien og slekta og til og med hele den nasjonale og religiøse grupperingen man er en del av. Ropet om åpenhet kan være forståelig fra folk som ikke vet bedre, men det øker altså bare presset og bidrar ikke til løsninger for den enkelte. Hvordan skal det da på sikt bli flere åpne talspersoner?Da Sara med de samme feilaktige påstandene pushet VG på våre fire åpne muslimer i forfjor, og VG forfulgte hver enkelt med gjentatte oppringninger, løgn og manipulasjoner for å få en uttalelse, hadde det stikk motsatt effekt av det Sara antakelig ønsket å oppnå. Dette var medlemmer som over tid hadde opparbeidet seg en grunnleggende trygghet på egen identitet. Steg for steg hadde de testet grensene for åpenhet i eget miljø, blant familie og venner og til slutt kommet til et punkt hvor Saras beskyldninger ble utløsende for at de for første gang valgte å stå fram med navn i avisa. Da VG i sin iver så forfulgte hver enkelt og i prosessen lokket fram brudd på vår interne taushetsplikt var det ikke bare disse fire som i måneder etterpå trakk seg fra all medieoppmerksomhet og aktivisme i sin helhet. Tillitsbrudd i en organisasjon av homofile muslimer setter hele organisasjonen langt tilbake. Det viser også erfaring fra våre europeiske søsterorganisasjoner, som setter sikkerhet for medlemmene aller først. Tryggheten, det sosiale samholdet og organisasjonens mulighet til å ta i mot nye ble hos oss ofret for et oppslag i VG. Det er det ikke verdt. Så kan Sara kalle det feighet, men det blir å sparke nedover. Nødvendig forsiktighet bør ikke forveksles med feighet.Det er nettopp det å skape et trygt og støttende miljø for den enkelte som er Skeiv verdens hovedformål. Det er avgjørende at medlemmene i Skeiv verden er sikret full anonymitet, og at de får den tiden og støtten de trenger for å lære å like seg selv og å håndtere egen familie og eget miljø. Ingen skal føle seg presset til åpenhet, heller ikke mediaåpenhet.Det er viktig å være klar over de kostnadene det har for de muslimene som har valgt åpenhet. Ikke bare får man aktiv motstand i muslimske miljøer, men som homofil muslim møter man også skepsis i homomiljøer. Selv blant andre homofile muslimer er man en trussel fordi en åpen homofil ikke har så mye å tape på å la vær å fortelle om de som er i skapet.Det blir derfor fort et ensomt liv å skulle ofre seg på offentlighetens alter sammen med Sara. Og Sara er med sine krav, paradoksalt nok, selv med på å gjøre det vanskeligere enn det som er nødvendig.Det betyr ikke at Skeiv verden er pasifisert av frykt eller ikke driver politisk aktivisme. Enhver som søker på Skeiv verden på internett vil se at Skeiv verdens muslimaktivister uttaler seg aktivt i en rekke debatter, og selv setter våre utfordringer på dagsorden gjennom egne seminarer, informasjonsbrosjyrer, plakater, filmsnutter, foredrag, stands, demonstrasjoner og samtaler med politikere og andre i stat, kommune og offentlig forvaltning. Det kan kalles politisk aktivisme. Man vil også kunne se at Skeiv verden ikke «forsvarer islam refleksivt» men derimot aktivt ved flere anledninger har benyttet oss av to homofile imamer som nettopp jobber for å revidere Islamsk teologi når det gjelder homofili, fordi de faktisk mener at den nå tolkes feil. Dette forklarte vi også i forrige svarkronikk.Sara må gjerne fortsette å skamme seg over homofile muslimer, for vår del har vi nok av konstruktivt arbeid å sette i gang med. Sara står jo fritt til å organisere sin egen gruppe som jobber på den måten hun synes det skal gjøres.Nayab Tahir, styremedlem Skeiv verden, Namaa Al Ward, styremedlem Skeiv verden, Eirik Roen, styreleder Skeiv verden, Magne Richardsen, prosjektleder Skeiv verden.

Les også:

Holder appell på arabisk –Modig å holde appell på arabisk

Powered by Labrador CMS