Når ull pakker inn tull!

Publisert

«Beklager LLH-leder Karen Pinholt! Jeg har sett oppslagene om politianmeldelse, og jeg har lest begrunnelsen slik det er presentert i media, men politianmeldelse er og blir feil», skriver Jon Ole Whist. «Beklager LLH-leder Karen Pinholt! Jeg har sett oppslagene om politianmeldelse, og jeg har lest begrunnelsen slik det er presentert i media, men politianmeldelse er og blir feil. At vi har et lovverk som kan benyttes til å begrense ytringsfriheten, betyr ikke at det lovverket skal benyttes til å begrense ytringsfriheten. Og hvorvidt det bør benyttes, er en vurdering som fordrer et minimum av konsekvensvurdering, før man skrider til verket. Er det LLHs mening at de ekstremistiske utsagnene til Mohyeldeen Mohammad ikke kan tilbakevises gjennom argumentasjon og fornuft? Hele det norske samfunn står samlet i fordømmelsen, og jeg har vanskelig for å se at en fellende dom vil virke positivt i denne saken. Mohammad har så ekstreme synspunkter at til og med Islamsk Råd føler ubehag ved å bli assosiert med mannen. Bidrar da en politianmeldelse med mer enn medieoppslag? Som LLH-medlem forventer jeg at LLH ikke bare tenker PR og medieoppslag, men også vurdere mulige utfall av LLHs handlinger. I denne saken kan jeg se tre: 1) Saken blir henlagt. Det ser ut til å være hovedregelen når norsk politi etterforsker faktiske angrep på homofile, og det vil være en gledelig overraskelse om de behandler potensielle overgrep annerledes. 2) Mohammad blir etterforsket, stilt for retten, og frifunnet. Hva har man da oppnådd? Nix, nada, nothing! 3) Mohammad blir etterforsket, stilt for retten, og dømt. Konsekvens, radikal islam har fått sin første norske martyr. I lys av det overstående skjønner jeg ikke anmeldelsen, men jeg er åpen for at LLH har vurdert andre mulige utfall, og gleder meg til å få disse presentert? Ytringsfriheten er dyrebar og grunnleggende for vårt samfunn. Den er ikke bare et ord man kan kaste ut i tide og utide, den er noe vi skal verne om og kjempe for. Har LLH en strategi om å anmelde alle denne typen utsagn i fremtiden? Vil LLH også i fremtiden møte uønskede ytringer med liknende «totalitære» overreaksjoner? Er dette en politikk som er forankret politisk i LLHs organer? Når LLH ønsker å begrense ytringsfriheten forventer jeg en god begrunnelse, det har jeg til gode å se. Jon Ole Whist, talsperson Åpne Høyre

Powered by Labrador CMS