Ny konfirmasjonsundervisning

Publisert

Konfirmasjonsundervisningen fornyes og skal ta opp seksualitet og samliv. – Det er positivt, men det viktigste er at prestene følger opp og inkluderer homofili i undervisningen, sier prest i Vålerenga kirke, Einar Gelius. Einar Gelius er redd for at homofilispørsmålet kan bli forbigått i stillhet i mange menigheter. – Det er veldig positivt at seksualitet nå blir pålagt oss å undervise i. Derfor vil jeg oppfordre kolleger til å inkludere seksuell orientering på en saklig og god måte. Da vil skeive konfirmanter føle seg inkludert, sier Gelius. I november vedtok Kirkemøtet en ny plan for trosopplæring. Denne er nå i ferd med å bli innført i alle landets menigheter. – Trosopplæringen skal være for alle døpte og må speile mangfoldet i en gruppe konfirmanter. Her skal man blant annet ta hensyn til ulike interesser, evner, seksualitet, identitet og ulike livssituasjoner, sier Kristine Aksøy som er seksjonsleder i seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet. – Hva skjer hvis prester nekter å undervise i tråd med planen? – Da er det biskopen i det aktuelle bispedømmet som må følge opp. Dette er både et tilsynsspørsmål og et arbeidergiverspørsmål. Som ansatt i kirka må man jobbe med holdninger og utforske hva den nye reformen innebærer, sier Kristine Aksøy. – Står det svart på hvitt at det skal undervises om homofili? – Nei, men det står at mangfoldet skal ivaretas. Planen gir mange ansatser til å ta opp homofili. Dette kan være under temaer som «kropp, selvbilde og identitet», «kjærlighet, seksualitet og samliv», «menneskeverd og menneskesyn» og «inkluderende fellesskap». I alle disse bolkene hører homofili naturlig hjemme. Forbigått i stillhet Einar Gelius har undervist konfirmanter i en årrekke og har skrevet en bok til bruk i konfirmasjonsundervisningen. Der har han inkludert homofili og tatt opp problemstillinger ungdommene må forholde seg til. – Jeg konfronterer konfirmantene med hvilke holdninger de har til homofile og hva de vet om temaet. Gelius forteller at han har opplevd at konfirmanter har kommet til han i ettertid og fortalt som sin legning. – Det syns jeg har vært fantastisk flott og en tillitserklæring. Jeg må jo tolke det sånn at de har følt seg inkludert i undervisningen jeg hadde med dem, sier han.

Powered by Labrador CMS