Rapport fra Beirut

Publisert

Utenriksdepartementet har pålagt norske diplomater å rapportere om overgrep mot lhbt-personer.– Selv om vi er en liten ambassade er arbeidet med lhbt-rettigheter noe vi prioriterer, sier Maria Christophersen i Beirut, en by som oppleves som et fristed for mange homofile i regionen. Ifølge Maria Christophersen ved ambassaden i Beirut råder det en sterk sammensatt patriarkalsk kultur og struktur i Libanon. Det gjør at landet har et særegent politisk system basert på konfesjonstilhørighet. – Ekteskap reguleres av religiøs lovgivning som varierer fra sekt til sekt og religiøse ledere er sentrale for meninger og holdninger innad i en sekt. Det fører til at holdningene i samfunnet generelt er veldig diskriminerende, sier Maria Christophersen, studentpraktikant ved den norske ambassaden. Likevel blir Libanon sett på som vestlig og liberal i forhold til andre arabiske land. Homoseksualitet er imidlertid forbudt etter loven og straffelovens paragraf 534 forbyr «seksuelle handlinger som strider mot naturen». – Dette er en veldig vid lov. Den brukes sjelden, men den har ofte som konsevens at trakassering og overgrep mot homofile ikke blir fulgt opp av politiet, forklarer Christophersen.

Unik posisjon

Hovedstaden Beirut er en av Midtøstens mest sammensatte byer med mange etniske og religiøse retninger innenfor byen. Likevel oppleves byen som et fristed for mange homofile og andre minoriteter. – Beirut har en særegen posisjon i forhold til lhbt-personer i regionen og det gjør at ambassaden har mulighet til å gjøre en konkret innsats på dette området. Det er noe vi må benytte oss av, sier Maria Christophersen. Helem, landets eneste åpne lhbt-organisasjon har hovedkontor i Beirut. Organisasjonen er lovlig, men ikke offisiell ettersom innenriksministeriet har holdt tilbake registreringsnummeret til organisasjonen. – Helem blir ansett som en meget seriøst organisasjon og har stor troverdighet i det sivile samfunn. De klarer å tiltrekke seg viktige folk og bidrar til at det blir diskusjon om homofili. Den norske ambassaden har god kontakt med Helem og er veldig opptatt av å vise sin støtte til organisasjonen. – Vi deltar på ulike tilstelninger i regi av dem og viser tydelig at vi støtter arbeidet deres. Gjennom tett dialog med dem har ambassaden i Beirut en unik mulighet til å følge situasjonen for lhbt-personer lokalt, nasjonalt og regionalt, forklarer Christophersen.

Fokus på kvinner

Ifølge lederen for Helem, Georges Azzi, er de homofobe tendensene i samfunnet tett knyttet til en forakt for kvinnelig seksualitet. Dette blir illustrert av fokuset på hvem som er den aktive og hvem som er den passive parten i et mannlig homoseksuelt forhold. – Å være aktiv i et homoseksuelt forhold trenger nødvendigvis ikke å bli forstått som homofili og kan aksepteres, mens den passive plasserer seg selv i den tradisjonelt forstått kvinnelige rollen og kan ikke aksepteres, forklarer Christophersen som derfor mener ambassadens arbeid med å fremme kvinnerettigheter også er sentralt i denne sammenhengen. Meem er et nettverk for skeive kvinner i Libanon som primært er opptatt av å tilby et trygt tilholdssted for skeive kvinner. Også de er av den oppfatning at fokus på kvinnerettigheter er av betydning for situasjonen for lhbt-personer i Libanon. – Flere av medlemmene i Meem hevder at problemene de møter for det meste er grunnet i at de rett og slett er kvinner og ikke nødvendigvis at de er skeive kvinner. Likevel er det å være skeiv som kvinne en ekstra utfordring, sier Christophersen.

Utfordrende arbeid

Ambassaden i Beirut er en relativt liten ambassade med tre diplomater, en studentpraktikant og seks lokalt ansatte. – Ambassadens størrelse og myriaden av tema som fortjener oppmerksomhet utgjør en utfordring for prioritering av hvilke tema som skal taes opp og følges opp, men lhbt-problematikk er noe vi tar på alvor, understreker Christophersen.Landets kompleksitet utgjør også en utfordring for ambassaden for hvordan og i hvilke fora lhbt-problematikken kan bli tatt opp. – Lhbt-problematikk er et sensitivt tema. Det er viktig for ambassaden å finne et rom som vi kan spille en rolle i der det er fruktbart og ikke gjør skade, forklarer Christophersen som mener noe av ambassadens viktigste rolle nå er å pleie samarbeidet med Helem.Hun henviser til en episode i vår der det gode samarbeidet med Helem ga resultater. – Som følge av fryktelige overgrep mot homofile i Irak i vår, søkte et mindre antall homofile irakere tilflukt hos Helem i Beirut. Helem har aktivt bistått flyktningene og videreformidlet informasjon til aktuelle instanser. Ambassaden har også fulgt saken, og to av flyktningene er nå tilbudt asyl i Norge. Det viser hvor viktig samarbeidet med lhbt-organisasjonene er, sier Christophersen til Blikk Nett.

Powered by Labrador CMS