Raskere stebarnsadopsjon

Publisert

Bufetat region øst har vært verst i klassen når det kommer til behandling av stebarnsadopsjonsaker. I et møte med Foreningen for partnerskapsbarn har de lovet raskere behandlingstid. – Vi har allerede merket at de har begynt å ta grep, og har begynt å få positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer i denne regionen, sier Karen Pinholt i Foreningen for partnerskapsbarn. De fornøyde tilbakemeldingene de har fått går på alt fra hyggelige saksbehandlere til ryddig og kjapp saksbehandling. – Et par opplevde at adopsjonssaken deres virkelig skjøt fart i sluttfasen, mens andre par rapporterer at prosessen virker som om den kommer til å ta mye kortere tid enn forventet. Dette er veldig gode mailer å få. Da Foreningen for partnerskapsbarn for noen måneder siden tok opp den trege behandlingstiden av partnerbarnadopsjon med barne- og likestillingsdepartementet, var det Bufetat region øst som lå dårligst an. Med en behandlingstid på opptil ti måneder brøt de helt med departementets uttalte ambisjon om å gjøre prosessen raskere og legge til rette for delt forelderpermisjon. Barne- og likestillingsdepartementet, kalte deretter inn alle Bufetatene til en gjennomgang, noe Bufetat region øst denne uken fulgte opp med et møte med to representanter fra Foreningen for partnerskapsbarn. – Det var de som tok initiativet, noe vi finner veldig positivt, sier Pinholt. – Beklaget de at de hittil har vært somlete? – De gjorde i prinsippet det. Ihvertfall forsøkte de å forklare hvorfor det hadde blitt sånn. De har manglet system, rutiner og kunnskap. Det hjelper ikke våre barn, men det er i det minste en forklaring. I tillegg har de lovet kjappere behandlingstid, noe vi allerede ser eksempler på. Vi får bare håpe det fortsetter. Bufetatene skal undersøke om søkeren har skaffet til veie alle papirer, inkludert biologisk mors samtykkeerklæring, før søknaden kan behandles. Deretter oversendes saken kommunen som er ansvarlig for at barnevernet kommer på hjemmebesøk. Etter flere hjemmebesøk skriver barnevernet en rapport, som oversendes Bufetaten. Etaten skal, ut fra rapporten, gjøre det endelige adopsjonsvedtaket. Samtykkeerklæringen kan, ifølge loven, ikke biologisk mor underskrive før tidligst to måneder etter fødselen. Mens Bufetat region vest likevel går i gang med å behandle søknaden før den tid, starter ikke region øst noen del av prosessen før samtykkeerklæringern er underskrevet. – Der er vi og Bufetat region øst uenige. Ved å ikke løfte en finger før to måneder etter fødselen blir prosessen unødvendig forsinket. Under møtet fastholdt de den tolkningen av regelverket. Karen Pinholt sier Foreningen for partnerskapsbarn skal fortsette å bearbeide Bufetat region øst, når det kommer til praksisen rundt venting på samtykkeerklæringen. Den viktigste jobben framover er likevel å følge opp at etaten holder de løftene de har gitt om kortere og mer effektiv behandlingstid etter de to første ventemånedene. – Det er tross alt et kvantesprang det her er snakk om. Så får vi ta det andre over tid. Det er også andre instanser Pinholt og Foreningen for partnerskapsbarn skal holde et falkeblikk på. – Vi må se om rikstrygdeverket gjør sin del av jobben når de som har fått adoptere tidlig skal søke forelderpermisjon. I tillegg er det endel andre potensielle propper i systemet. I noen bydeler i Oslo er ventetiden opptil elleve måneder på hjemmebesøk fra barnevernskontoret. Da hjelper det ikke at Bufetaten har vært raske på avtrekkeren. Det nytter heller ikke å skylde på den enkelte bydel. I Oslo er det stort trykk på barnevernskontorene, og det handler rett og slett om tid og ressurser. Her har politikerne et klart ansvar, understreker Pinholt.