Skeive stemmer: Dag Øistein Endsjø

Publisert

Leder av Menneskerettsalliansen Dag Øistein Endsjø er opptatt av å støtte konstruktive krefter i alle partier. Les hans svar i Blikk Netts valgserie Skeive stemmer. Navn: Dag Øistein Endsjø Stilling/yrke: Leder av Menneskerettsalliansen Tilknytning til homobevegelsen: – Menneskerettsalliansen er en allianse av en rekke menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant LLH, LFTS og FPE-Norge (transvestittorganisasjonen), og vi kjemper for alle former for likestilling og at alle skal ha samme vern mot diskriminering. – Hvilket parti bør homofile og lesbiske stemmer og hvorfor? – Menneskerettsalliansen er partipolitisk uavhengig, så vi arbeider for at alle partiene skal ha best mulig politikk overfor homofile, transpersoner og alle andre potensielt eller reelt diskriminerte. Målet vårt er at homo- og transpolitikken skal bli så bra i alle partier, at alle homser, lesber, bier og transpersoner kan velge ut fra andre politiske kriterier. – Vi er likevel spesielt takknemlig for at Arbeiderpartiet, Høyre, RV, Senterpartiet, SV og Venstre går inn for å revidere norsk lov slik at alle - også homofile og transpersoner - skal ha fullt vern mot all diskriminering. Vi vil selvfølgelig også arbeide for at de andre partiene ser det selvsagte med dette. – Hvilket parti har gjort mest for homofiles rettigheter? – Det viktigste er å støtte de positive og konstruktive kreftene i alle partier. Vi ville aldri vært der vi er i dag, hvis det ikke hadde vært for alle de positive kreftene i Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, Venstre, RV og faktisk også deler av Fremskrittspartiet som i sin tid var med på å få igjennom partnerskapsloven. KrF skal jo også ha takk for å ha kjempet igjennom homoadopsjon for enslige og gjør faktisk en god jobb for transkjønnede. – Hva er den viktigste homopolitiske saken i dette valget? – Å sørge for at homofile og transpersoner får fullt ombuds- og diskrimineringsvern i lov og grunnlov. Som så mange påpeker er det stort sett veldig bra å være homo i Norge. Men den dagen noen gir deg problemer, har du ingen steder å vende deg til. Vi trenger et offentlig pådriverorgan som arbeider for homo- og translikestilling i alle deler av samfunnet - i skolen, på arbeidsplassen, i det offentlige rom. – Hvilken politiker har vært/er homopolitisk mest viktig? – Veldig mange har gjort utrolig mye bra de siste årene. Vi har heldigvis mange svært synlige stjerner i så måte. Jeg ønsker derfor spesielt å trekke frem alle de viktige rådgiverne og andre mindre synlige personer som både gjør en kjempejobb innad i partiene og ofte er avgjørende for at Menneskerettsalliansen, LLH, LFTS og FPE-Norge får gjennomslag for sine saker. – Hvor viktig er et partis homopolitikk for deg når du velger parti? – Viktig. Et partis homo og transpolitikk er en klar indikator om partiet tenker rasjonelt i forhold til landets beste, eller om de lar fordommer i befolkningen og inngrodde forestillinger være førende. På tilsvarende måte er også et partis politikk overfor funksjonshemmede, etniske minoriteter osv. like viktig.