Slår tilbake mot kritikk

Publisert

Anette Trettebergstuen og Håkon Haugli kritiserer LLH for å sutre over at de får for lite penger.– Kutt i homomidlene gjør at mange som vil jobbe med homospørsmål ikke får gjort det, sier LLH-leder Karen Pinholt. Etter at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som forvalter tilskuddsordningen for lhbt-tiltak, «homopotten», på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, opplyste om at årets pott er på 400 000 kroner mindre enn i fjor, skrev Blikk mandag at stortingsrepresentant for Ap, Håkon Haugli og partikollega Anette Trettebergstuen ikke oppfatter at det vil påvirke arbeidet for lhbt -befolkningen. De påpeker at LLH ikke bare må kreve penger, men begrunne hva disse kuttene går på bekostning av. LLH- leder Karen Pinholt er klar på at kuttene påvirker LLHs arbeid i skolen og distriktene. – Denne reduksjonen gjør at færre aktører kan engasjere seg i arbeidet. Vi ønsker at alt fra speiderorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner, idrettslag, kunst- kultur- og filmprosjekter skal få mulighet til å drive lhbt-arbeid, og en mindre «homopott», gjør at færre aktører får mulighet til det..– I tillegg til at regjeringen selv har vedtatt en handlingsplan for lhbt, som det trengs ressurser til å gjennomføre, har vi presentert en rekke tiltak de burde støtte. Blant annet brukes det ingen ressurser på å gi lærerne i skolen et kunnskapsløft, og vi har fått avist planer om erfaringsutveksling mellom kommunene og oppfølging av kommunale homoplaner, sier Pinholt.Trettebergstuen og Haugli påpeker at LLH er blant Norges rikeste medlemsorganisasjoner i forhold til medlemstallet. - Det er riktig at LLH har lave medlemstall, men for mange er det å melde seg inn i LLH det siste steget i å komme ut som homo, og vårt og mange andres arbeid skal jo gjøre dette mulig for flere, sier Pinholt.

Les også:

Synes LLH sutrer

Powered by Labrador CMS