– Storberget må ta skylda

Publisert

– Justisministeren må ta ansvaret for at politiet ikke prioriterer hatkriminalitet, sier André Oktay Dahl. Stortingsrepresentant og nestleder for justiskomiteen, André Oktay Dahl, mener det er justisminister Knut Storbergets skyld at politiet ikke har hatt kapasitet til å prioritere hatkriminalitet. – Meningsløs kritikk, svarer statssekretær i justisdepartementet, Terje Moland Pedersen. Ifølge Erling Børstad, leder for seksjon for forebygging og analyse i Politidirektoratet, har politiet ikke har hatt kapasitet til å gjennomgå tall på hatvold for de siste to årene. – Jeg tror det er snakk om både manglende ressurser og dårlig prioritering, men det blir feil å legge skylden på politiet. Både justisminister Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengren har gått ut og sagt at politiet skal prioritere hatkriminalitet. Da bør man heller være ærlig fra starten av og ikke komme med falske løfter, sier Dahl som mener justisministeren må ta på seg ansvaret for det sviktende arbeidet. – Storberget sier at alt har hovedprioritet, og nedprioriterer ikke noe. Dermed blir politiet sittende med alt og må velge hva de kan gjøre ut fra hvilken kapasitet de har. Når det er sagt, så er det viktigste på dette tidspunktet at vi kommer i gang med arbeidet og ikke bortprioriterer det ytterligere. Nå har de heldigvis sagt at de skal gjennomgå tallene og da forutsetter jeg at tallene er klare senest til sommeren, sier Dahl.

Lite konstruktiv kritikk

Statssekretær i justisdepartementet, Terje Moland Pedersen, legger ikke mye i kritikken fra Høyres stortingsrepresentant og mener Storberget og regjeringen har gjort en god jobb i arbeidet med hatkriminalitet. – Dette er et meningsløst utsagn. Jeg oppfatter kritikken som politisk motivert ettersom han sitter i opposisjonen og det står han selvfølgelig fritt til, men jeg syns ikke den er særlig konstruktiv. Hatkriminalitet er et prioritert område som vi tar svært alvorlig og som vi har bevilget mye midler til, sier Pedersen. Statssekretæren viser blant annet til at regjeringen har lagt frem et forslag som har gjort at hatkriminalitet er en skjerpende omstendighet i straffeutmålingen for ethvert lovbrudd som er forårsaket av slike forhold. – Vi har bevilget midler til LLH og Menneskerettighetsalliansen til et prosjekt for å kartlegge hatvold mot homofile og det var også vi som selv ønsket å få et særskilt register for slike tall. Det har riktignok vært noen problemer med det som vi håper å rette opp, sier Pedersen.

– Politiet sier at de ikke har kapasitet til å analysere tallene. Har det blitt gjort for lite for å sikre nok kapasitet?

– Politiet har blitt styrket hvert år mens Storberget har vært justisminister. Inneværende år er de styrket med 1,3 milliarder, så det er ikke ressurser det skal stå på. Politiet har riktig nok mye å gjøre og må prioritere, men hatmotivert vold er avskyelig og skal være et prioritert område, påpeker Pedersen.

Midler til Rosa kompetanse

På vegne av Høyre, har André Oktay Dahl kommet med et forslag om at regjeringen burde sette av midler slik at prosjektet «Rosa kompetanse justis» kan realiseres. Prosjektet tar sikte på å øke kunnskap og holdninger om hatkriminalitet ovenfor homofile i hele justisapparatet. – Problemstillinger og kunnskapsheving rundt hatkriminalitet er ikke bare relevant for politiet, men også i kriminalomsorgen og i hele rettssystemet for øvrig. Det hjelper ikke å få sakene opp til retten, hvis det bare fører til masse henleggelser på grunn av fordommer og manglende kunnskap. Hele justisapparatet må forbedres, sier Dahl.Terje Moland Pedersen kan fortelle at 850 000 kroner av departementets budsjett for 2010 er satt av til «Rosa kompetanse justis». – Det er satt av midler i budsjettet til ulike prosjekt, blant annet «Rosa Kompetanse justis». Hatkriminalitet er og vil fortsatt være et prioritert område hos oss. Det er et vanskelig felt å jobbe med og vi har hatt noen problemer. Det viktigste nå er at vi sammen klarer å finne den beste løsningen for å få best utbytte av arbeidet, sier Pedersen til Blikk Nett.Les også: Har ikke prioritert hatvold

Powered by Labrador CMS