Strammer inn overfor trossamfunn

Publisert

Regjeringen vil forby diskriminering ved ansettelse av homofile i trossamfunn, men åpner for fortsatt forskjellsbehandling. LLH er langt på vei fornøyd med regjeringens innstilling.– Den gamle lovteksten åpnet for en dårligere behandling av homofile enn av andre diskriminerte grupper, og det er flott at det blir en forandring på det. Her er det en avveining mellom religionsfrihet og homofiles diskrimineringsvern, sier Lene Løvdal, juridisk rådgiver i LLH. Det ligger fortsatt åpninger for forskjellsbehandling i innstillingen som Stortinget vedtar 9. mars, men likestillingsdepartementet anser at den strengere saklighetsregelen i Arbeidsmiljøloven er tilstrekkelig når det gjelder adgangen trossamfunnene skal kunne ha til å forskjellsbehandle. Det betyr at forskjellsbehandlingen må være saklig, nødvendig og forholdsmessig i forhold til den som forskjellsbehandles. – Innstillingen gir i stor grad trossamfunn en fortsatt rett til å vurdere søkere og å kunne forskjellsbehandle, men nå stilles de samme kravene til trossamfunn som til andre arbeidsgivere. Forskjellsbehandlingen må begrunnes i mye sterkere grad enn tidligere, og adgangen til å diskriminere homofile er noe mindre enn før, sier Løvdal til Blikk Nett. Ifølge Løvdal gjelder dette gjelder først og fremst andre stillinger enn de med klart religiøse funksjoner. – Det er fortsatt adgang til å la være å ansette homofilt samlevende prester, men det er ikke lenger adgang til å spørre om seksuell orientering ved presteansettelser, man kan kun spørre om samlivsform. Skuffet over Høyre Regjeringspartiene trenger ikke andre partier for å få flertall i denne saken, og da hjelper det lite at Høyre, KrF og Frp ikke vil stemme for regjeringens instilling. – LLH er overrasket over at Høyre legger seg på samme linje som KrF og Frp når de ønsker å stille færre krav til trossamfunn enn til andre arbeidsgivere, på bekostning av homofile, sier Løvdal. Høyres Olemic Thommessen avviser at partiet ofrer homosaken og viser til trosfriheten også må vernes. – Religionsutøvelse og trosfrihet er viktige menneskerettigheter som også trenger rom for utøvelse. Høyre mener dette nye regelverket gjør det vanskelig å håndtere for trossamfunn. Vi ser ikke på dette som et stort problem, med stort omfang. Det er viktig å fortsette kampen for homofiles rettigheter, men det må være en viss balanse, sier Olemic Thommessen til Blikk Nett.

Powered by Labrador CMS