Trenger skoleinformanter

Publisert

Skeiv Ungdom skal i løpet av året besøke 40 skoler i Bærum.– Målet vårt er å synliggjøre forskjeller i samfunnet og prege elevers holdninger, sier Lars Kristian Stensrud i Skeiv Ungdom. LLH Oslo og Akershus (LLH OA) og Skeiv Ungdom Oslo og Akershus (SkOA) starter opp infogrupper som skal drive informasjonsarbeid i skolene i Oslo og Akershus. Altfor mange opplever trakassering og diskriminering. Vi ønsker å spre informasjon som kan gi ungdom muligheten til å være seg selv uten å oppleve press eller fordommer, sier Lars Kristian Stensrud, nestleder i SkOA og ansvarlig for infooppdrag på skoler i Oslo og Akershus. Skoleprosjektet har som mål å synliggjøre forskjeller i samfunnet, sette enkeltelevers identitet på agendaen og å styrke elevenes selvbilde og selvtillit. Dette vil de gjøre ved å blant annet benytte seg av det svenske informasjonsopplegget BRYT. – BRYT handler om å slå ned på normer generelt i samfunnet. Normbryting er mye mer effektivt og lærerikt enn det å sende ut en homo for å fortelle om hvordan det er å være homofil, å komme ut av skapet og slike ting. Vi vil ut av det som er normativt. Normbryting handler om å skape aksept og er med på å normalisere forskjellene og seksualiteten, mener Stensrud. Trenger folk I løpet av vår- og høstsemesteret i 2010 er målet å besøke totalt 40 skoler i Bærum kommune som er første kommune som får ta del i prosjektet. – Vi mangler samtaleledere som kan reise rundt på skoler. Etterspørselen fra skolene er stor. Derfor går vi i gang et miniseminarer en gang i måneden for å lære opp nye samtaleledere. Første minisemiar blir arrangert 12. januar i Oslo. – Her tar vi opp hvilken rolle en samtaleleder har og hva man kan forvente seg av en samtaleleder, og vi forteller om Skeiv Ungdom og om det infoopplegget vi kjører, sier Stensrup. Sminaret er for ungdom mellom 16 og 30 år. – Vi håper å nå ut til de litt eldre ungdommene, men yngre som føler at de virkelig vil dette, er selvfølgelig velkommen. Det viktigste er at de har et ønske om å lære andre elever om normer, diskriminering, mobbing, kjønn, seksualitet, og mangfold, sier Stensrud til Blikk Nett. Informasjonsgruppa kan kontaktes på e-post [email protected] eller [email protected] Samtalemøte, LLHs lokaler, Valkyriegaten 15, 0366 Oslo, tirsdag 12.januar, kl 17.00.

Powered by Labrador CMS