Tror på stort flertall for felles ekteskapslov

Publisert

Regjeringen presenterte i dag ordlyden i forslaget til felles ekteskapslov. – Vi har fått full oppbacking i de tre stortingsgruppene i regjeringen, og det ser ut til å gå mot et stort flertall for forslaget på Stortinget, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kjell-Erik Øie, til Blikk Nett. Kjell-Erik Øie mener det er viktig med et så stort flertall som mulig for en felles ekteskapslov. – På grunn av samfunnsaksepten er det viktig at dette, som er en så viktig verdihandling, får et bredt flertall fra mange partier. Det ser det ut til at lovforslaget får. Også Høyre og Venstre er positive til en ny ekteskapslov, sier Øie til Blikk Nett.- Forslaget viser at regjeringen er opptatt av at alle skal få de samme juridiske rettighetene, og det er meget gledelig. Ikke minst er det viktig at barna våre får de samme juridiske rettighetene som andre barn, sier LLH-leder Jon Reidar Øyan.Regjeringens forslag til felles ekteskapslov har vært igjennom en høringsrunde hos 129 forskjellige høringsinstanser og oversendes Stortinget over nyttår. Forslaget blir trolig stemt over i løpet av våren.Hovedtrekkene i regjeringens forslag er felles lovregulering av samliv for homofile og heterofile. Lik rett til adopsjonsprøving uansett seksuell orientering. Det innebærer også at lesbiske som lever i ekteskap eller ekteskapslignende forhold har rett til assistert befruktning. Hvis loven blir vedtatt betyr det at medmor automatisk blir regnet som juridisk forelder fra fødselen av.Når det gjelder rett til kirkelig vigsel, så pålegges ikke kirken å vie homofile, men den gis en rett til det, når Kirkemøtet er klar for det.