Uenighet om LLH-budsjett

Publisert

Det hersker uenighet innad i LLH rundt hvordan organisasjonen skal fordele de 900 000 kronene de fikk i ekstra statsstøtte for 2006. – Det er særlig to budsjettposter det strides rundt, opprettelsen av en ny stilling som nettverkskoordinator og hvor mye penger som skal gå til Skeiv Ungdom, forteller LLH-leder Jon Reidar Øyan. 20.-22. januar arrangerer LLH landsstyremøte for å bestemme hvordan pengene skal brukes. Jon Reidar Øyan sier at han regner med at det vil bli noen hete diskusjoner under møtet, men ser dette som positivt. – Vi har bestemt at prosessen rundt budsjettet skal bli bedre forankret i organisasjonen. Alle fylkesledere skal ha mulighet til å si hva de synes pengene skal gå til. Med de ekstra pengene som har kommet inn, øker LLHs budsjett til 2,9 millioner. I tillegg har de fått 400 000 kroner ekstra som er øremerket til prosjekter rundt antidiskriminering. Avgjørelsen om å kalle inn til landsstryremøte ble tatt mandag 11 desember under et ekstraordinært telefonmøte mellom medlemmene i landsstyret. Der diskuterte ledere fra fylkeslagene, lederen for Skeiv Ungdom og sentralstyret selv, sentralstyrets forslag til budsjett for 2006. – Målet med opprettelsen av en ny stilling som nettverkskoordinator er videreutvikling av fylkeslagene. Vi er litt usikre på formen. Enten vil det opprettes en full stilling med base i Oslo, eller flere prosentstillinger i forskjellige fylkeslag. Tanken bak å ha en person i full jobb er at denne personen kan reise rundt, følge opp og kurse fylkeslagene og kun være konsentrert om det. Et motargumentet er at noen mener at LLH blir for sentralisert, sier Øyan. Strid om Skeiv Ungdom Når det gjelder hvor mye penger som skal gå til Skeiv Ungdom har sentralstyret foreslått 150 000 kroner. Skeiv Ungdom er uenig og sier at de trenger minst 250 000 kroner. Øyan mener likevel at LLHs sentralstyre viser at de satser på ungdommen i sitt budsjettforslag. – I år fikk de bare 50 000 kroner. Vi vil vise at vi satser på Skeiv Ungdom ved å gi dem 100 000 kroner mer. Ut fra de økonomiske prioriteringene det forrige landsmøtet vedtok, synes jeg at sentralstyrets forslag på dette punktet er den beste måten vi kan oppfylle landsmøtets krav på, sier Øyan.