Vil bruke bistand som pressmiddel

Publisert

– Det skal forplikte å motta bistand, sier Peter S. Gitmark (H) som mener Utenriksdepartementet er feige overfor Ugandas antihomolovgivning. I løpet av kort tid vil et lovforslag som vil legge sterke begrensninger på seksuelle minoriteters rettigheter bli lagt frem for parlamentet i Uganda.Det foreliggende lovforslaget, som er i strid med Ugandas konstitusjon i tillegg til internasjonale menneskerettigheter, vil i praksis bety at informasjonsarbeid og rettighetsarbeid innenfor lhbt-området vil kunne medføre flere års fengselsstraff. I lovforslaget ble det også lagt inn dødsstraff eller livstidsfengsel for homoseksuelle handlinger. Ifølge nye rapporter er dette nå fjernet fra forslaget, som skal opp i parlamentet i løpet av to uker.Norge kutter ikke bistanden til Uganda til tross for det nye lovforslaget.– Sanksjoner er et virkemiddel vi er tilbakeholdne med. Det kan også ha motsatt effekt av det vi vil oppnå, sa statssekretær i Utenriksdepartementet, Ingrid Fiskaa, til Blikk Nett onsdag 9. desember.Høyres Peter S. Gitmark, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen, mener Norge bør legge et sterkt press på Uganda.– Den norske holdningen til Uganda i denne saken er unnlatende og feig, sier Peter S. Gitmark til Blikk Nett.– Uganda er et av flere land som bruker bistand som sitt budsjett. Og president Yoweri Museveni bruker bistanden som et bevis på at hans politikk har internasjonal støtte.Han mener Norge og myndighetene nå må ta et oppgjør med slike holdninger i land som mottar bistand. – Uganda er et land som behøver, og som skal ha, betydelig støtte. Men Høyre mener bistanden må tildeles som prosjektstøtte, ikke budsjettstøtte.Prosjektstøtte innebærer enkeltstående tiltak som direkte sikter mot å bidra til utvikling, som redusert fattigdom eller bedre levekår, innenfor et avgrenset område.– Slik det er nå brukes bistanden i for liten grad til å bygge demokrati eller å bekjempe varig fattigdom. Høyres generelle holdning er å bruke budsjettstøtte til demokratiske land eller land som beveger seg i demokratisk retning og for andre heller bruke prosjektstøtte. Det som skjer nå er at presidenten, med bistand som middel, får igjennom det han vil i parlamentet, sier Gitmark til Blikk Nett.– Det skal forplikte å motta bistand, og jeg mener det er riktig å bruke bistand som pressmiddel for å sikre demokratiet.

Powered by Labrador CMS