Vil gi lesbiske inseminasjon

Publisert

Oslo Arbeiderparti vil endre Bioteknologiloven slik at lesbiske og heterofile kvinner får samme rett til assistert befruktning. Dette ble vedtatt på årsmøtet i helga. – Vi er svært godt fornøyd med årsmøtet og fikk gjennnomslag for alle våre saker, sier leder i Homofile og lesbiske sosialdemokrater, Håkon Haugli. Årsmøtet krever at barne- og likestillingsdepartementet sørger for at regelverket for stebarnsadopsjon tilpasses barn født inn i homofile og lesbiske parforhold, og at praksisen endres slik at barnas beste legges til grunn ved behandling av søknadene. – Dagens praksis innebærer bl.a. at biologisk mor vurderes som adopsjonssøker og at barnevernets konklusjon ikke tillegges avgjørende vekt. Dette er uakseptabelt og nå forventer både vi og Oslo Arbeiderparti at det ryddes opp, sier Håkon Haugli. Årsmøtet i Oslo Ap vedtok også, etter forslag fra Homofile og lesbiske sosialdemokrater at politiet må gis ressurser til å følge opp hatkriminalitet. – Vi vet ingenting om omfanget av hatkriminalitet i Norge, fordi politiet mangler tilfredsstillende rutiner og datasystemer. I Sverige har vold mot homoseksuelle økt med 70 prosent på tre år. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre i Norge, mener Haugli. Oslo Arbeiderparti går også inn for å avskaffe unntaksbestemmelsen i Arbeidsmiljølovens § 55 a, som i dag gir trossamfunn rett til å diskriminere homofile. Årsmøtet vedtok også en uttalelse fra Homofile og lesbiske sosialdemokrater med tittelen «Nei til statlig finansiert diskriminering» som slår fast at fellesskapets midler ikke skal brukes til å finansiere eller legitimere noen former for diskriminering. – Norge er vel det eneste landet i verden som har en eksplisitt rett til å diskriminere homofile på bakgrunn av tro, og det er selvsagt totalt uakseptabelt, sier Haugli til Blikk Nett. Selv om han er svært godt fornøyd med vedtakene på årsmøtet, understreker han at det fortsatt er mye som er ugjort i forhold til lesbiske og homofiles rettigheter. – Mange tror vi nesten har nådd målet om full likestilling, men det dukker hele tiden opp nye saker som må tas fatt i, sier lederen i Homofile og lesbiske sosialdemokrater.