Positiv og prisverdig

Publisert

Hvert år deler HomoPositiv ut prisen Årets HomoPositiv. Prisen gis til personer og organisasjoner som har markert seg ved å bidra positivt for hivpositive i Norge. Årets pris gikk til Hivmanifestgruppen. I 2008 gikk prisen til Kim Fangen og i 2009 fikk Sigrund Møgedal og Marte Bøe Wensaas i Utenriksdepartementet prisen. I HomoPositivs begrunnelse for årets pris heter det:«HomoPositiv har den store ære å utnevne Hivmanifestgruppen til årets HomoPositiv 2010.Gruppen får prisen for sitt arbeid med å avkriminalisere hivpositive ved å få fjernet paragraf 155 fra det norske lovverk. Hivmanifestgruppen har på en intelligent og metodisk måte bidratt til å få kriminaliseringen av hivpositive på den politiske dagsorden. På en logisk forklarende måte har Hivmanifestgruppen fått fram et vellykket budskap til både media og politikere.Ved å utfordre tradisjonelle synspunkter og ved å se synergien i andre kriminaliserte grupper i samfunnet, har de hevet nivået på debatten, samt synliggjort problemene ved kriminaliseringen. Hivmanifestgruppen har på denne måten bidratt til å belyse manglende menneskerettigheter blant sårbare og ekskluderte grupper i Norge og ført oss noen steg videre i kampen for like rettigheter.Stiftelsen HomoPositiv ønsker på denne måten å takke Hivmanifestgruppen for fremragende arbeid som det står respekt av og som er en kilde til inspirasjon for oss alle.» – Det var veldig overraskende og hyggelig å bli satt pris på, sier en talsperson for Hivmanifestgruppen til Blikk Nett. Han ønsker å være anonym. – Hivmanifestgruppen går inn i sitt fjerde år nå. Vi er en gruppe engasjerte hivpositive som ønsker å være med å bidra til sunne løsninger og nye ståsteder i kraft av den unike kunnskapen vi sitter med når det gjelder å være hivpositiv, sier han og forklarer noen av målene til gruppen. – Vi ønsker å revitalisere arbeidet. Det er ikke til å stikke under en stol at vi nå ser en medietretthet rundt hiv og aids. Det er en tretthet i forhold til kondombruk. Det er en tretthet rundt kreativiteten når det er snakk om å skape nye holdninger hos generasjonene som kommer. Det ser vi jo på tallene, som bare stiger. Utfordringene står i kø. Hovedmålet til gruppen er klinkende klart.– Vårt store mål er å normalisere hivdiagnosen, på lik linje med alle andre diagnoser. Da kommer ressursene som gjemmer seg bak homoskapet frem. Her til lands sliter vi med en pietistisk arvesynd, som innebærer mye skyld og skam. Det er det største hinderet for åpenhet. Man snakker mye om selvforakt og selvpåført skam, men det er jo trigget av ett eller annet, og jeg mener det er samfunnet som påfører oss den holdningen, sier han og fnyser av holdninger som hevder at hivpositive har seg selv å skylde. – Sykdom er ingen tilstand man har bedt om. Viruset er ikke personlig. Det er vel noe av det mest demokratiske som finnes. Det kan treffe alle.