Pride house er i rute

Publisert

Pride house 2012 ble en stor suksess. Nå er et nytt styre på plass for å gjøre det enda bedre neste år. Tidligere i høst ble et nytt, større styre etablert for å videreføre og ta Pride house-konseptet til nye høyder i 2013. Pride house-styremedlemmene har kompetanse fra mange forskjellige fagfelt, og med det nye styret på plass har man skapt et godt grunnlag for å kunne få til et vellykket arrangement neste år.Oppstartsmøtet til det nye Pride house-styret fant sted 17. september, og en måned etter hadde de en kick-off-helg hvor det ble jobbet med ideer og tanker rundt Pride house 2013.– Noe av det som gjør det så spennende å jobbe med Pride house, er at happeningen ikke er ferdig utvikla enda. Det er en ære å få være med enda et år og sørge for at Pride house får mer modning og kjøtt på beina, forteller styreleder i Pride house Ranveig I. Stava.Kjernen i Pride house skal være, som den har vært tidligere, å sette LHBT/skeive saker på agendaen og med det skape grobunn for gode diskusjoner, hvor både små og store aktører slipper til.

Bidrag ønskes

Pride house gikk fra å ha et budsjett på 20 000,- i 2011 til et budsjett på over 150 000,- i 2012. I tillegg ble arrangementet flyttet fra et ukjent lokale på Carl Berner til debattens høyborg, Litteraturhuset i Oslo. Med 800 deltakere fordelt på to dager, kan en trygt si at Pride house 2012 var en suksess. Denne suksessen kan ikke være et engangstilfelle og derfor jobbes det allerede på spreng for et enda bedre arrangement i 2013.Pride house skal være et sted hvor alle stemmer, små og store, blir hørt. Det skal formidle og belyse aktuelle temaer, slik at det politiske grunnlaget for Skeive Dager blir tydelig. Stava utdyper:– Pride house har siden 2011 hatt fokus på de stemmene i samfunnet som høres minst. Dette fokuset går rett inn i Pride house sitt mandat, og skal fortsatt være der. I tillegg vil vi fram mot 2013 ha et større fokus på faglig tyngde og videre utvikling av Pride house som en seriøs debattarena. Toppen på kransekaka er et større kulturarrangement på åpningsdagen fredag 21. juni.Jobben til Pride house-styret er å skape et godt tilbud til publikum. – Vi håper at alle som har lyst til å bidra, enten det er som arrangør av debatt eller som frivillig under Pride house 2013, tar kontakt med oss. Vi er åpne for gode ideer, sier Ranveig I. Stava.

Kontakt og mer info:

[email protected]