Pride House i dag: søndag

Publisert

Pride House er Oslo Prides mest tydelige politiske uttrykk og arrangeres 19. – 21. juni på Litteraturhuset, Wergelandsveien 17, og Kulturhistorisk Museum, Fredriks gate 2.

Søndag 21. juni

Kl 10:

Art[]Gender[]Art presents: «Nobody Passes», en utstilling av France Rose og Helle Grøndahl på Kulturhistorisk museum, 3. etg. Fredriks gate 2

Kl 12:

Sápmi Pride: A minority within a minority. Queer Sámit inviterer til workshop. Litteraturhuset, Nedjma, Wergelandsveien 1

Kl 12:

Et skråblikk på Ibsen. Det blir et litteraturvitenskapelig foredrag om Ibsen, med et skeivt perspektiv. Ibsen er blitt tolket i lys av feministiske teori lenge, men kan skeiv teori også kaste lys over hans litteratur. Litteraturhuset, Kjelleren, Wergelandsveien 1

Kl 12:

Lhbt-personer og helsepersonell. Forskning viser at mange opplever at helsepersonell har lite kompetanse og kunnskap hva gjelder levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, om det å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson (LHBT). Hvor ligger utfordringene for helsevesenet med hensyn til å inkludere et LHBT-perspektiv? Under arrangementet presenteres forskning om møtet mellom LHBT-personer og helsepersonell. Deretter debatterer fagpersoner, helsepersonellorganisasjoner, og utdanningsinstitusjoner likeverdige helsetjenester. Litteraturhuset, Amalie Skram, Wergelandsveien 1

Kl 12:

Temamøte: Syria. Skeive, rette og runde inviteres til temamøte om Syria, i regi av Norsk Folkehjelp Kristiania og Queers4Palestine. Verdensamfunnet står ovenfor en av de største humanitære katastrofene etter andre verdenskrig. Har vi samvittighet til å la denne katastrofen pågå uten at vi hever våre stemmer og kjemper sammen for en løsning? Gjennom appeller, bildefremvisning og kulturelle innslag ønsker vi å skape et engasjement for forandring. Litteraturhuset, Kvernland, Wergelandsveien 1

Kl 12:

Normkritikk - lansering av nytt antidiskrimineringsverktøy. Skeiv Ungdom har siden 2009 jobbet antidiskriminerende med utgangspunkt i normkritikk, som innebærer å se på hvordan normer og strukturer undertrykker individer. Dette arrengementet er lansering av Skeiv Ungdoms nye metodemateriale i arbeidet med antidiskriminering. Litteraturhuset, Wergeland, Wergelandsveien 1

Kl 12.50:

Det tredje kjønn. Utdrag fra en doktorgradsavhandling, som er basert på feltarbeid i Amazonas. I avhandlingen beskrives det tredje kjønnet i Waraobefolkningen, hvor kjønnsidentitet fremføres gjennom håndverkspraksiser. Litteraturhuset, Kjelleren, Wergelandsveien 1

Kl 14:

BDSM, samtykke og grensesetting. LLHs Diagnoseutvalg Revise F65 inviterer til samtale om BDSM, samtykke og grensesetting. Vi utfordrer etablerte sannheter og normer for hva som er greit innenfor de gitte rammene, og spør hvor går grensen og hvem definerer grensen? Hvilke forkunnskaper bør vi ha før vi begir oss inn en verden med BDSM og fetisjer? Litteraturhuset, Kvernland, Wergelandsveien 1

Kl 14:

Barn og unge i (s)kjønn forening. Hvordan kan barnehageansatte, skoleansatte, helsesøstre, ansatte i BUP, barnevern osv. legge til rette for at barn og unge kan være seg selv, være kjønnskreative? Hva vil vi lære barn og unge som vokser opp i dag om kjønn og kjønnssnormer? Hvilken rolle spiller barnehage og skole som sosialiseringsarenaer i dette arbeidet? Arrangert av LLH Rosa Kompetanse. Litteraturhuset, Nedjma, Wergelandsveien 1

Kl 14:

Skeive identiteter i transnasjonalt sexarbeid. Den offentlige debatten om migrasjon og sexarbeid er basert på en heteronormativ tolkning der kvinner er offer for kyniske bakmenn og kunder. PION inviterer til en debatt som skal løfte inn et skeivt perspektiv som kan bidra til å gå utover det heteronormative og åpne for ny innsikt i hvordan kjønn, seksualitet, migrasjon og kriminalitet forstås i sammenheng med kommersiell seksuell møter. Litteraturhuset, Kjelleren, Wergelandsveien 1

Kl 14:

Inn og ut av Norge-inn og ut av skapet? Lhbt og asyl. Hvordan beviser man sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet? Kan vi sende lhbt-personertilbake til landet de flyktet fra med beskjed om å leve ut identiteten sin i hovedstadens cruisingområder? Arrangert av LLH og Amnesty International Norge. Litteraturhuset, Amalie Skram, Wergelandsveien 1

Kl 14:

Canadas ambassade og FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål inviterer til debatten The United Nations, Sexual Orientation, Gender Identity and LGBT People - Free and Equal? Debatten modereres av Canadas ambassadør til Norge, Artur Wilczynski og daglig leder i FOKUS Gro Lindstad. Litteraturhuset, Wergeland, Wergelandsveien 1

Kl 14:

Malerverksted med Regnbuefamilier OA på Kulturhistorisk museum, Fredriks gate 2

Kl 16.15:

How to promote freedom of Sexual Orientation, Gender Identity and rights of LGBT People in a national and regional context. Arrangert av Canadas ambassade og FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. Litteraturhuset, Wergeland, Wergelandsveien 1

Kl 16.15:

Felles kamp mot hatet. Hvordan kan vi arbeide sammen mot hatet på tvers av diskrimineringsgrunnlag? Hvordan bør vi – og hvordan bør vi ikke – bruke straffeloven? Arrangert av Antirasistisk Senter, Minotenk og stopphatprat.no. Litteraturhuset, Amalie Skram, Wergelandsveien 1

Kl 16.15:

Kan homoer se ut over proseccoglasset? Norsk Folkehjelp Kristiania og Queers for Palestineinviterer til debatt om hvorvidt den skeive bevegelsen er solidarisk eller ikke overfor andre minoriteter og humanitære katastrofer. Kan man tenke lhbt-rettigheter isolert sett, eller må vi se det i sammenheng med andre forhold? Litteraturhuset, Nedjma, Wergelandsveien 1

Kl 16.15:

Tilfeldig treff, planlagt prat − og jazz! Blir du engstelig av den blotte tanken på datingkonsepter? Vi og! Derfor arrangerer vi antitesen til det tvungne romantiske – Halvannen time der samtalene er iscenesatt, buketten av mennesker er mangfoldig, og trykket er skrudd helt ned. Ta gjerne med deg én bekjent inn, og kom ut med to…eller fler! Litteraturhuset, Kjelleren, Wergelandsveien 1

Kl 18:

Pavlovs Tispe - Eit slags standupteater. Hvordan er det å være en halvt gambisk- halvt norsk, bifil ung kvinne i Skandinavia i dag? Camara Joof tar for seg intersekjsonalitet i en lek med standupsjangeren. Litteraturhuset, Kjelleren, Wergelandsveien 1

Kl 18.15:

Gender Words, Gender Norms. Gender Words, Gender Norms: How Language and Culture Shape Doing Gender, med Will Robertson. Robertson er doktorgradsstipendiat i antropologi og skal forelese om hvordan kjønn forstås ulikt i forskjellige deler i verden, og hvordan kjønnsdikotomien er unik for en vestlig forståelse. Litteraturhuset, Wergeland, Wergelandsveien 1

Mer info: oslopride.no