Pride House på plass

Publisert

Skeive dager i Oslo får sitt første Pride House under åpningshelgen 18. -19. juni. Stockholm Pride har i en årrekke hatt et eget Pride House under Stockholm Pride. Huset er et kjernepunkt for politiske debatter, seminarer og kulturelle arrangementer. Under Europride i Stockholm i 2008 flyttet Pride House inn i Stockholms Stadsteater og Kulturhuset ved Sergels torg, og slo alle rekorder med 228 arrangementer fordelt på 14 lokaler. Siden har Pride House holdt hus på samme sted. Nå får Skeive dager i Oslo et eget Pride House.– Det å ha debatter og liknende i Pride Park har vist seg å ha en begrenset verdi, fordi det konkurrerer med så mye annet. Det har ikke manglet på interesse, men det er forholdene rundt arrangementene som ikke er optimale i Pride Park, sier Ranveig Stava, prosjektleder for Pride House, til Blikk Nett. Et Pride House skal være en forlengelse av Skeive dager, ikke en konkurrent til Pride Park på Rådhusplassen.– Vi er derfor glade for å kunne invitere til et eget Pride House under åpningshelgen, altså fra 18. til 19. juni. Pride House vil holde til i lokalene til Reaktorskolen som ligger i Dælenenggata 26, like ved Carl Berner, sier Stava. Programmet er ennå ikke klart, men det skal være rom for både debatter og aktiviteter av ymse slag.– Vi har allerede fått mange innspill og forslag på hva folk ønsker seg av aktiviteter i Pride House. Vi har også en rekke ideer selv. Vi ønsker oss blant annet en debatt om seksualpolitikk, som er et tema som allerede engasjerer mange grupperinger, sier hun og nevner intersex og menneskerettigheter som andre viktige temaer som også skal ha fokus. – Det er lokalvalg i år, så vi vil jobbe for at de forskjellige partiene sender politikere til Pride House til en debatt. Skeiv Ungdom kommer til å få mye plass til å boltre seg på Skeive dagers første Pride House, i tillegg er også lesbegruppa til Smia invitert.– Det er viktig for oss at det skal bli et så bredt tilbud som mulig, sier Stava til Blikk Nett. – Jeg har hele tiden hatt bredde som en forutsetning for å få i stand et Pride House. Det blir tullete og kunstig hvis vi skal sitte hver for oss. Bredden viser seg allerede i styringsgruppa for Pride House, hvor representanter for både Oslo Queer Festival, lesbegruppa til Smia og representanter for Prostituertes Interesseorganisasjon, Pion, er med. Under Pride House-helga inviterer Oslo Queer blant annet til gender bender workshop og gender gerilja-aksjon, samt diskusjoner med temaer som «Sexisme på Gaysir» og «Hva gjør vi med kjernefamilien?». – Hvis noen sitter inne med gode ideer, så må de gjerne sende tips på mail. Vi har allerede mye på blokka, men det er mulighet for å kjøre flere tilbud på samme tid på Pride House.

Hva skal til for at Pride House skal bli en suksess?

– Jeg er fornøyd så lenge det blir god stemning, og at vi har et så bra program at folk kommer. Kafeen er med på å lage et levende hus som skal gjøre at folk har lyst å henge der, sier Stava til Blikk Nett. – Det er alltid en risiko å prøve noe nytt. Men jeg har tro på at et Pride House skal virke samlende og at det skal bringe noe nytt til Skeive dager.