Pride i Kiev stoppet

Publisert

Lederen for Kiev Pride, Svyatoslav Sheremet, var en av dem som ble banket opp da rundt tusen voldelige motdemonstranter sto klare for å stoppe paraden i den ukrainske hovedstaden.  To hundre politifolk var ikke nok til å ivareta sikkerheten for dem som kjemper for homofiles menneskerettigheter i Ukraina og arrangementet ble avlyst. – Jeg har tidligere møtt Svyatoslav Sheremet i forbindelse med at jeg skrev om lhbt-rettigheter i Ukraina. I Ukraina kalles arrangementet for en parade, men det er ikke parade i tradisjonell forstand. Det er mer som et tog med paroler, der de ikke ønsker å provosere, men å kjempe for rettigheter. Politiet utalte at de ikke var villige til å risikere styrkene sine for noen homofile, sier Arnfinn Nordbø. Nordbø jobbet i fjor for den norske ambassaden i Kiev som trainee og han avla nylig sin mastergrad i russlandstudier ved UiO med Ukraina som spesialfelt. Nå oppfordrer han til engasjement her hjemme. – Jeg vil jobbe for å samle folk utenfor den ukrainske ambassaden i Oslo rundt månedskiftet, fordi vi er nødt til gjøre noe. 16. mai bestemte Ytringsfrihetskomiteen i Ukrainas parlament seg for å støtte lovforslag 8711 som vil forby «propaganda om homoseksualitet», og mellom 4. og 8. juni vil parlamentet votere over forslaget, sier Nordbø. I den forklarende teksten som følger med lovforslaget begrunnes dette med at «spredning av homoseksuell propaganda er en trussel mot nasjonal sikkerhet, fordi det fører til spredning av aids, ruinerer familieinstitusjonen og forsterker den demografiske krisen i landet.» – Lovforslaget bærer preg av særdeles lite kunnskap om homofili og oser av forakt og fordommer mot kjærlighet mellom to av samme kjønn. Det bryter flere av de internasjonale konvensjonene Ukraina har undertegnet, inkludert Menneskerettighetskonvensjonen, som anerkjenner og beskytter homofiles rettigheter. Jeg oppfordrer LLH, Skeiv ungdom, Helsingforskomiteen og UD til å engasjere seg i saken og at vi må se på muligheten for økonomisk støtte til holdningsskapende arbeid. For eksempel holdningsskampanjer i ukrainske medier slik at de skjønner at vi ikke er noen trussel, men at dette handler om mennesker og kjærlighet.