Prioritert sak

Publisert

Riksadvokaten har bedt om at politiet prioriteter etterforskningen i Lasse Wethal-saken. En person har vært pågrepet og varetektsfengslet siktet for legemsbeskadigelse og en person har hatt status som mistenkt i saken etter at Lasse Wethal ble tent på under en fest i påsken i fjor. Saken ble henlagt av Statsadvokaten i Vestfold og Telemark tidligere i år på grunn av bevisets stilling. Nå har Riksadvokaten omgjort beslutningen og bedt politiet om å på nytt avhøre et vitne som også tidligere er avhørt flere ganger. Siktelsen mot en person opprettholdes også. – Det er ikke uvanlig at Riksadvokaten omgjør Statsadvokatens beslutninger. Ikke minst i sammenheng med at det beordres ytterligere etterforskning som er tilfellet i denne saken, forklarer konstituert statsadvokat ved Riksadvokatens kontor, Guri Lenth.

– Hvorfor har Riksadvokaten valgt å gjøre om henleggelsen?

– Det er mye som tyder på at et eller flere av vitnene har kunnskap om hva som skjedde og om hvem som er ansvarlig, men at de ikke vil eller tør å fortelle det. Så alvorlig som saken er og med det mulige motivet som ligger bak, så tilsier det at vi må gjøre et ytterligere forsøk på å avklare saken nærmere, sier Lenth.

– Hva skjer videre?

– Politiet vil gjøre nye avhør av minst et av vitnene og vil deretter vurdere om det er grunnlag for å avhøre andre og om de skal sette i gang andre tiltak i etterforskningen. Så blir saken sendt til statsadvokaten som vil sende den videre til oss. Vi vil deretter treffe en endelig påtaleavgjørelse der vi bestemmer om saken skal forbli henlagt eller om det skal tas ut tiltale, sier Lenth.

– Hvor lang tid er det ventet å ta før en endelig avgjørelse kommer?

– Jeg er usikker på hvor lang tid det vil ta. Vi har bedt politiet prioritere saken og bedt om at nye avhør skal tas så snart som mulig, men hvor lang tid det vil ta kommer an på om det vil bli videre etterforskning og flere avhør etter at dette ene vitnet er avhørt igjen, sier Lenth. Politiinspektør Eskil Bredesen i Vestfold politidistrikt bekrefter at de forbereder nye avhør i saken. – Det vil bli tatt nytt avhør av et vitne så snart som mulig. Deretter vil vi vurdere om det foreligger grunn for ytterligere etterforskning, sier Bredesen til Blikk Nett.