Onsdag 12. desember ble prisen Årets Homopositiv tildelt Aksept – senter for alle berørt at hiv.

Organisasjonen HomoPositiv, en organisasjon for hivpositive menn som har sex med menn, deler hvert år ut prisen Årets Homopositiv. Prisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har jobbet for å bedre livssituasjonen fot hivpositive homofile. Det er femte året prisen deles ut. Tidligere prisvinnere er Kim Fangen, Utenriksdepartementet, Hivmanifestgruppen, og i fjor gikk prisen til LLH Oslo og Akershus.

I begrunnelsen heter det:
«Aksept får prisen for å igjennom 25 år være et åpent, inkluderende og allsidig tilbud til mennesker som lever med hiv i hele Norge. Hivpositive i alle livssituasjoner er velkommen her.
Aksepts ansatte møter den hivpositive med respekt, innsikt og et smil. Her har tusenvis fått servert nydelig mat av husets kokker. Et varmt og trygt sted å møte andre i samme situasjon.

Et viktig tilbud er døgnenheten for de som ikke er så heldige med sin egen helse. Her har mange fått omsorg og pleie slik at de kan komme seg ovenpå igjen. Poliklinikken har hjulpet mange med sine plager. Den populære hagekonserten har gledet tusenvis og gitt mange større innsikt i hva det vil si å leve med hiv. Herfra har vi reist på turer, deltatt på kurs og opplevd uforglemmelige konserter. Det unike med Aksept er at det er et fantastisk hus som står her for oss med dørene åpne når vi trenger det.

Stiftelsen HomoPositiv ønsker på denne måten å takke Aksept for fremragende arbeid som det står respekt av og som er en kilde til inspirasjon for oss alle.»

Ina Herrestad, virksomhetsleder ved Aksept, er rørt over å motta prisen på vegne av Aksept.
– Det var veldig hyggelig, og spesielt hyggelig at vi fikk prisen av HomoPositiv. Alle på Aksept ble veldig rørt, og ikke minst overrasket. Det var ikke noe vi hadde regnet med, sier Herrestad til Blikk Nett.

– Jeg er ganske ny som leder på Aksept og jeg må legge til at jeg synes prisen er fortjent når man tenker på at vi har vært her for hiv-positive i 25 år. Aksept består av kjempeengasjerte medarbeidere som virkelig gjør sitt beste.

Alarmerende kutt
Nåværende tilskudd til Aksept er 16, 3 millioner fra Oslo kommune. I oktober kom nyheten om at Oslo kommune har gjort et drastisk kutt på 4 millioner kroner fordi de ønsker at staten skal være med å dele utgiftene. Det foreslåtte budsjettkuttet kan føre til at døgnavdelingen ved senteret må nedlegges.
– Det er en veldig usikker tid vi går i møte, ettersom. Enn så lenge har det ikke kommet noen avklaring. Denne situasjonen skaper en stor uro blant Aksepts brukere og det er veldig trist hvis det blir slik at vi må legge ned døgntilbudet, som er et helt unikt tilbud for hivpositive i Norge.

Hvis døgntilbudet legges ned betyr det at hivpositive ikke lenger har muligheten til å komme å være på Aksept i en periode hvor de kan få fysisk og psykisk oppfølging.
– Mange av brukerne bor rundt om i landet og har ingen de kan snakke med, og mange lever skjult. Det å få komme til Aksept å treffe andre i samme situasjon, være normal og få støtte av likemenn, og profesjonelle er veldig viktig. Vi er veldig bekymret nå både i forhold til folks psykiske helse og andre konsekvenser som vil komme hvis vi må legge ned døgntilbudet.

– Hvor lenge kan dere holde ut?
– Hvis vi får svar fra Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av et par uker, så skal det gå greit. Hvis ikke må vi gå til oppsigelser. Det vil være uheldig. Selv om det kan ordne seg på nyåret så er det snakk om en fagkompetanse som er bygget opp over mange år som nå kan gå tapt, sier Ina Herrestad og legger til.

– I den situasjonen vi er i nå er det ekstra flott å ha en organisasjon som HomoPositiv i ryggen som anerkjenner det arbeidet vi gjør.