Proposisjon og kake

Publisert

I dag overleverte helseminister Bent Høie lovforslag om endring av juridisk kjønn til Stortinget. Det ble feiret med kake hos Amnesty International Norge. 10. april 2015 fikk helseminister Bent Høie overlevert en anbefaling fra Helsedirektoratets ekspertgruppe som anbefalte regjeringen å fjerne kravet om sterilisering for å kunne endre juridisk kjønn. I dag er det slik at personer som har en annen kjønnsidentitet enn den de er født med må gjennomgå sterilisering eller kastrering for å kunne endre sitt juridiske kjønn. Lovforslaget regjeringen sendte ut på høring innebærer at en får mulighet til å skifte juridisk kjønn fra en er 16 år gammel. Barn og unge mellom 6 og 16 år må søke sammen med sine foreldre. Hvis bare en av foreldrene samtykker, kan Fylkesmannen i Oslo og Akershus likevel innvilge søknad om endring av juridisk kjønn. Barn under seks år kan bare få endret juridisk kjønn dersom de har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling.I dag ble selve Prop. 74 L. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) overlevert til Stortinget. Helseministeren kom selv til Amnesty International Norge etter overleveringen for å dele nyheten med organisasjonene og aktivistene som har jobbet for lovendringen.

Forsterket barneperspektiv

Det ble en stor og viktig dag for alle som har jobbet for denne lovendringen, men også for helseministeren.– Jeg har gledet meg veldig til denne dagen, sier Høie til Blikk Nett.– Det har vært viktig for meg å få gjennom en lov som er tydelig på hvem det er som har beslutningsmyndigheten – at det er den enkelte. At vi i lovforslaget nå også har fått forsterket barneperspektivet er jeg også veldig fornøyd med. Høie mener det er stor tverrpolitisk enighet på retten til å endre juridisk kjønn.– Jeg oppfatter det slik – og nå skal Stortinget starte behandlingen av lovforslaget og jeg håper og tror det skal gå slik vi ønsker. Jeg har ikke registrert noen stor motstand Høie ga mye ros til LLH, Skeiv Ungdom, Forbundet for transpersoner, Amnesty International Norge, de mange aktivistene som har presset på for dette lovforslaget, og ikke minst Helsedirektoratets ekspertgruppe. Helseministeren passet også på å rose Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Høyre.– Både Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Høyre har vært viktige støttespillere og spesielt Fremskrittspartiets Ungdom har vært en tydelig stemme – noe som har gjort arbeidet mitt lettere, avslutter Bent Høie. Bjørn-Kristian Svendsrud, nylig innstilt til vervet som ny leder av Fremskrittspartiets Ungdom, var også hos Amnesty i dag.– Dette treffer meg midt i hjertet med tanke på at det handler om å se enkeltindividene i et samfunn. Det er det dette lovforslaget viser, sier Svendsrud til Blikk Nett. – Jeg tror jeg aldri har vært så stolt over regjeringen min noen gang som jeg er akkurat i dag, sier Svendsrud og legger samtidig til at han vil fortsette å presse regjeringen i riktig retning.– FpU har slåss for retten til å skifte juridisk kjønn siden 2013. Men vi har også etterlyst et tredje kjønnsalternativ. Det som skjer her i dag er et skritt i riktig retning, men vi vil presse videre slik at vi får på plass et tredje kjønnsalternativ, avslutter Bjørn-Kristian Svendsrud.

Menneskerettigheter og svarte hull

Det var Helsedirektoratets ekspertgruppe som kom med anbefalinger til helseministeren. I tillegg har organisasjonene jobbet hardt for å sette tematikken på dagsorden. Amnesty International har også vært en sterk stemme i dette arbeidet og Jon Jeanette Solstad Remø, leder av Menneskerettighetsalliansen, har frontet Amnestys kampanje. I dag kunne fruktene høstes. Amnestys aksjon for John Jeanette Solstad Remø og andre transpersoners rett til å endre juridisk kjønn engasjerte en hel verden. I Norge skrev 15 487 under på aksjonen og i tillegg kom det epost og brev fra hele verden.– Jeg fikk brev og støtteerklæringer fra Japan, Brasil og Kina – ja fra hele verden. Det var helt fantastisk, sier John Jeanette Solstad Remø til Blikk Nett. Å få med Amnesty på laget var viktig – men det var ikke selvsagt.– Internasjonalt hadde man ikke peiling på hvor langt Norge lå etter i kampen for transrettigheter. Når det først kom for en dag, så var Amnesty med. Og det har vært utrolig viktig – noe også helseminister Bent Høie anerkjenner, sier Solstad Remø. – Når Amnesty engasjerte seg, så våknet hele regjeringen – ikke bare helsedepartementet. Når Amnesty spurte om Solstad Remø ville fronte kampanjen, så var svaret ja.– Jeg tenkte meg om i 3 sekunder, så var jeg klar. Jeg ante ikke hva jeg gikk til og det har vært et langt løp – men også veldig all right, sier Solstad Remø og forteller at engasjementet har ført til mange intervjuer og ikke minst reiser til mange land. – Det har nesten vært større interesse internasjonalt enn her hjemme. Internasjonalt er man forbauset over at det står så dårlig til med menneskerettighetene her hjemme. Jeg forsøker å forklare at vi egentlig har det ganske bra, men at det finnes noen svarte hull. Og de hullene skal tettes nå. Men målet er ikke nådd, til tross for lovforslaget, og Solstad Remø vil fortsette å arbeide for transrettigheter.– Nå først må dette lovforslaget lobbes gjennom i Stortinget. Så fortsetter arbeidet for et tredje kjønnsalternativ, avslutter John Jeanette Solstad Remø.

Enorm effekt

LLH roser også helseministeren og er spesielt glad for at barns perspektiv er ivaretatt i lovforslaget.– Først og fremst er dette en gledens dag, til tross for at det handler om noe som burde være en selvfølge, sier Ingvild Endestad, rådgiver i LLH og innstilt som ny leder. Samarbeidet mellom organisasjonene har vært viktig mener LLH.– Det å jobbe tett sammen med andre gir resultater og vi har jobbet tett med både Skeiv Ungdom og Forbundet for transpersoner. Det at Amnesty International Norge har hatt en enorm effekt – noe vi er fryktelig glad for. Det at denne kampen har blitt satt i et menneskerettighetsperspektiv er også viktig – det er menneskerettigheter det handler om. Gjennom arbeidet og aksjonen har transpersoner blitt mer synlig.– Transpersoner har lenge vært en lite synlig gruppe, også innad i det skeive miljøet. Det må vi huske på. Men det at transpersoner selv har vært aktive og pushet på i dette arbeidet har vært helt uvurderlig, sier Endestad til Blikk Nett.

En god opplevelse

Forbundet for transpersoner i Norge var representert i Helsedirektoratets ekspertgruppe og forbundets leder Jan Elisabeth Lindvik var på plass for å møte helseministeren i dag.– Det har vært en lang prosess og det har vært snakk, snakk og snakk. I dag kunne vi endelig se et fysisk resultat. Jeg måtte be helseministeren om lov til å holde selve lovforslaget – slik at det ble virkelig, sier Lindvik til Blikk Nett. Lindvik legger også vekt på at lovforslaget er et resultat av teamwork.– Alle organisasjonene, men også enkeltpersoner, som for eksempel Esben Esther Pirelli Benestad, og mange flere. Det var en spesiell opplevelse å jobbe sammen i ekspertgruppen og du verden så moro det var når vi etter en stund skjønte at vi var et team. En god opplevelse, sier Lindvik. Retten til å endre juridisk kjønn vil ha stor betydning for de det gjelder.– Det innebærer en frihet til å bestemme selv. Frihet til selv å bestemme hvor langt man vil gå i sin egen identitetsprosess. Det er ingen som kan stoppe deg og du slipper å klatre over det høye gjerdet inn til Rikshospitalet hvor man blir stående og rope og skrike for å bli hørt, forklarer Lindvik og sier at det store flertallet bare har et ønske om å kunne leve slik de ønsker. – Og ikke minst bli anerkjent som den de er. Ikke bare anerkjennelse fra familie, venner og nettverk, men fra det offentlige. Det vil de få med denne loven og det er helt fantastisk, sier Lindvik og legger til,– Min kone sa nylig: ’Jeg gleder meg til vi får denne loven. Da skal jeg være først!’

Mer info: Prop. 74 L. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)