Protesterer mot EuroPride

Publisert

Det er varslet protestaksjon mot åpningen av EuroPride og Pride House på Litteraturhuset fredag 20. juni. Det er likestillingsminister Solveig Hornes deltakelse som har satt sinnene i kok i deler av lhbt-miljøet. Oslo Queer har varslet en stille protestaksjon mot åpningen i kveld.«At LLH velger å la en person som klart og tydelig har ytret seg både rasistisk, homofobisk og transfobisk skal få tale på et arrangement som står for inkludering og mot all diskriminering er ikke bare absurd, det er kritikkverdig», heter det i invitasjonen fra Oslo Queer. Bråket rundt Hornes deltakelse fikk skikkelig fart etter at RFSL Sverige kritiserte beslutningen og truet med å holde seg hjemme hvis ikke Hornes deltakelse ble avlyst. RFSL-leder Ulrika Westerlund uttalte i et intervju med Sveriges Radio at det fortsatt finnes kritikkverdige holdninger hos likestillingsminister Horne til tross for at hun har skiftet standpunkt i en rekke lhbt-saker.«RFSL mener det finnes viktige spørsmål vi som bevegelse også har et ansvar for, som for eksempel rasisme. Det er feil å akseptere et parti som har blitt mykere på enkelte områder, samtidig som de har holdninger som ikke er forenelig med lhbt-bevegelsen.»

– Dialog fører til endring

Skeiv Ungdoms leder Line Halvorsrud er enig i at kampen mot rasisme er uløselig knyttet til lhbt-kampen, og i det perspektivet er det derfor mindre interessant å snakke om gamle Twitter-meldinger.– Før Horne ble minister hadde hun mange uttalelser som var svært kritikkverdige. Så har hun helt åpenbart, dette året hun har vært minister, lært veldig mye og foraddret en del av sine standpunkter. Det skal hun ha ros for, men hun har fortsatt mye å lære om skeiv politikk. Halvorsrud mener det skeive miljøet har en forpliktelse til å jobbe mot rasisme.– Vi kan på ingen måte isolere skeiv politikk i den verden vi lever i. Vi utsettes alle for undertrykkingsmekanismer, normer og maktstrukturer i dagens samfunn, så jeg mener alt henger uløselig sammen. Skeiv Ungdom har hatt mye kontakt med RFSL Ungdom i Sverige de siste dagene.– Grunnen til at det har blitt så mye bråk i Sverige på grunn av Hornes deltakelse har bakgrunn i dekningen av Frp som parti har vært veldig annerledes en her hjemme i Norge. Derfor har de i Sverige et annet bilde av Frp enn det vi har, noe jeg har fått bekreftet gjennom samtaler med RFSL Ungdom, som jeg har snakket mye med i det siste. Halvorsrud mener Solveig Horne burde deltatt aktivt på Pride House slik situasjonen er nå.– Nå som det er en del debatt rundt deltakelsen til Horne tenker jeg at ministeren hadde tjent på å møtt folk til debatt. Dialog er viktig, uansett hva man måtte mene om Frps politikk. Ønsker man en endring så må man møte Frp og mitt inntrykk er at Horne er invitert for å lære mer om skeiv politikk.

Uklare premisser

LLH-leder Bård Nylund er ikke enig i at det stormer rundt Hornes deltakelse i EuroPride og på Pride House.– Er det mye bråk, eller er det noen få som bråker mye, spør Nylund, og sier til Blikk Nett at premissene for en diskusjon er uklare. – Jeg er enig i at man ikke kan frikoble noen spørsmål fra andre spørsmål, men jeg er ikke enig i premisset om at Frp er et parti som er homofobt, transfobe, rasistisk og fascistisk. Når det er utgangspunkt for diskusjonen, så er ikke jeg interessert i å delta i diskusjonen. Det vil ikke føre noe godt med seg.

– Er det riktig å invitere Solveig Horne til EuroPride?

– For å svare på det må vi stille oss tre spørsmål. Respekterer vi at Høyre og Frp-regjeringen er et resultat av et demokratisk valg? Jeg mener svaret er ja. Mener vi det er viktig å møte mennesker som sitter i posisjoner hvor de kan fatte viktige beslutninger? Jeg mener svaret er ja. Mener vi at vi som bevegelse har gode nok argumenter til å kunne møte mennesker vi er uenige med. Jeg mener svaret på det også er ja. Ergo mener jeg det er riktig å invitere Solveig Horne til EuroPride.

– Er du overrasket over kritikken?

– Det jeg er overrasket over er at aktører fra andre land ikke har tiltro til at vi som kjenner de lokale forholdene i Norge er best egnet til å avgjøre hvilke strategier det er lurt å bruke her hjemme. Jeg ville tro det var en rettesnor aktivister i Skandinavia satte sin ære i. Det har vist seg å stemme tidligere, men altså ikke nå. Hvorvidt Horne burde deltatt i debatter på Pride House har ikke Nylund noen formening om.– Det er det opp til Pride House-styret å avgjøre. Men når det er sagt, så er det på Pride House rikelig med anledninger for folk til å gi LLH beskjed om hva de mener det er viktig at vi tar opp når vi skal ha møte med statsråden over sommeren, avslutter Bård Nylund. Hans Heen Sikkeland, leder i LLH Oslo og Akershus, som eier Skeive dager og EuroPride Oslo, ønsker alle diskusjoner velkommen.– Jeg er fornøyd med at mange ønsker å sette søkelys på noe de mener er problematisk. Det er sunt for oss som arrangør, så lenge det gjøres på en god og verdig måte. Han legger vekt på at lhbt-miljøet består av ulike meninger og holdninger, og at alle har rett til å ytre seg.– Men jeg håper det ikke blir slik at noen aktivt går inn for å lage bråk eller å ødelegge åpningen av Pride House på Litteraturhuset. Pride House er et arrangement hvor det står utrolig mange frivillige bak og som har jobbet mye for å få det i stand.

– Føler oss ikke invitert

Generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard, sier til Blikk Nett at den situasjonen vi nå ser beskriver kjernen i Skeiv Verdens deltakelse på Pride House. – Det handler om rasisme og interseksjonalitet, som viser til hvordan sosiale kategorier som kjønn, etnisitet, religion, sosial klasse og seksualitet påvirker personers leve- og livsvilkår, sier Øvergaard og legger til at lhbt-bevegelsen må tenke lenger enn kun det faktum at vi er skeive. Skeiv Verden skal sette fokus på akkurat disse temaene på Pride House.– Derfor skulle jeg gjerne sett at Horne deltok i debatter på Pride House, og ikke bare holdt en åpningstale. Det er Hornes jobb å overbevise oss om at hun er vår minister, ikke omvendt. Hennes jobb er å vise oss, gjennom sitt arbeid og sine uttalelser, at hun er en forkjemper for lhbt-rettigheter. Da er det ikke nok å holde en åpningstale og jeg velger å ikke delta på åpningen på grunn av det, sier Øvergaard til Blikk Nett. – For Skeiv Verden føles det som vi ikke er invitert til festen. Likestillingsminister Solveig Horne åpner Pride House og EuroPride 2014 kl 19 i Wergeland i Litteraturhuset fredag 20. juni. Det blir taler, appeller og innlegg av Amnesty International Norge, LLH OA-leder Hans Heen Sikkeland, Oslo Prides styreleder Stein Runar Østigaard samt Audun Barstein Heidrunsson fra Pride House-utvalget.