Rådhuset under regnbuen

Publisert

Regnbueflagget ble heist av ordfører Marianne Borgen og Hans Heen Sikkeland, leder av FRI Oslo og Akershus, på Rådhusplassen i dag onsdag 22. juni i anledning Oslo Pride. Oslo Pride har i ulike festivalformer blitt arrangert siden 1974 og Oslo bystyre markerte årets festival ved at ordfører Marianne Borgen og Hans Heen Sikkeland, leder for FRI i Oslo og Akershus, sammen heiste regnbueflagg ved Rådhuset. Varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam, og FRI-leder Ingvild Endestad heiste ytterligere et regnbueflagg på nabostanga. – Ved at vi som hovedstad heiser regnbueflagget markerer og viser vi tydelig at Oslo er en inkluderende, mangfoldig, solidarisk og raus by, sa ordfører Marianne Borgen med hele bystyret på plass bak seg i dag. – Oslo skal være et trygt sted å være, der vi motarbeider all intoleranse, hat ogdiskriminering. Vi vet alt for godt at hat og diskriminering avler vold, og i ytterste konsekvens kan føre til de mest brutale angrep på helt vanlige mennesker. Det er alt for mange steder der tryggheten er fraværende. Jeg tror Oslo må stake ut en riktig kurs ved også å gå i front i denne type spørsmål, sa Borgen og fortalte videre at Oslo kommune har en visjon for Oslo. – Oslo kommune har en visjon om at Oslo skal være den beste byen i Norge og Europa for kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette er en visjon hele vårt bystyre står samlet om. I fjor fikk vi en handlingsplan som staker ut kursen videre i vårt arbeid for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Vi er ikke i mål, men vi har gått en lang distanse sammen – og vi er enige om hvor veien videre går, sa Borgen og avsluttet med at hun håpet så mange som mulig av byens innbyggere har anledning til å delta i festivalen. – Jeg håper dere vil være med å feire kjærligheten under Oslo Pride. Jeg skal selv gå i paraden og jeg håper mange av dere også deltar for å vise solidaritet og støtte til kampen for kjærligheten.

– Ikke forsterk fremmedfrykten!

Leder av FRI Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland startet sin appell med å utrope Oslo til den beste byen for skeive.– Ja, dette er målet vi har satt oss og det er en visjon om Oslo som en åpen og raus by. Det dere gjør i dag under Oslo Pride er et stort steg i riktig retning, sa Heen Sikkeland og fortsatte med en oppfordring til å stå sammen og ba om økt politisk samling slik at alle og enhver kan leve trygge og verdige liv. Heen Sikkeland roste Oslo kommune for handlingsplanen.– Men handlingsplanen forplikter oss til en langt større innsats enn hva vi i dag legger ned i arbeidet for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Lederen av FRI Oslo og Akershus utropte Oslo Pride til byens største og viktigste festival.– Det er en unik festival som gjennomføres og planlegges kun av frivillige. Og han erklærte seg stolt av å bo i en kommune der et samlet bystyre har stemt ja til å bli byen for hun, han og hen.– Men det krever mer av kommunen enn kun universell utforming av toaletter. Det krever mulighet for at vi skal kunne registrere oss og bli anerkjent som noe annet enn bare kvinne eller mann. Det kreves at Oslo kommune sender et tydelig signal til stortinget om at våre innbyggere ikke blir sett eller blir tatt på alvor. Heen Sikkeland påpekte viktigheten av å se skeiv kamp som en del av helheten.– Vi må ikke sette grupper opp mot hverandre, sa Heen Sikkeland og plasserte et velrettet spark mot FrP.– Jeg skulle heller sett at den folkevalgte fra FrP hadde ropt varsko om økt rasisme og fremmedfrykt etter Orlandoangrepet, enn å ta til orde for at spesielt muslimer og innvandrere bør ta del i pride. Dere er med på å skape holdninger og dere sprer kunnskap, og dere har muligheten til å bryte ned stereotyper. Men ikke forsterk fremmedfrykten. Ingen er fri før vi alle er fri, avsluttet Hans Heen Sikkeland. Pride Park åpner i dag med offisiell åpningsseremoni kl. 20 i Spikersuppa hvor statsminister Erna Solberg og varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam, deltar.Mer info: oslopride.no