Raftopris til katolsk biskop

Publisert

Den katolske biskopen José Raúl Vera López får Raftoprisen 2010 for sin kamp for utsatte grupper i Mexico. Biskopen kjemper også for landets lhbt-befolkning. José Raúl Vera López (65 år), katolsk biskop i Saltillo, Mexico, taler, med fare for egen sikkerhet, høyt og uredd om brudd på menneskerettigheter, maktmisbruk, korrupsjon og fravær av rettsikkerhet i Mexico. Hans arbeid vitner om stor vilje til konkret handling for å bedre vilkårene for fattige, utsatte og undertrykte i Mexico, og i november tildeles biskopen Raftoprisen 2010. Han engasjement favner svært vidt: Drap og overgrep mot kvinner og migranter står sentralt. Han er opptatt av å sikre rettighetene til urfolk og fattige bønder og av arbeidernes faglige rettigheter. Han kritiserer manglede beskyttelse av journalister og straffefriheten som i praksis råder for overgrep begått av politi og militære. Han har beskyldt meksikansk høyesterett for å stå i ledtog med kriminelle. Han taler fangenes sak og viser hvordan samfunnsstrukturen i Mexico systematisk straffer de fattige og tvinger folk ut i kriminalitet. I motsetning til det store flertallet av presteskapet, gir han klart uttrykk for sin støtte til homofile og prostituerte. Da Høyesterett i august i år vedtok, med ni mot to stemmer, å ikke tillate sammekjønnspar å adoptere barn understreket Vera behovet for å bekjempe fordommer. «Det homofile og lesbiske samfunnet fortjener respekt, og vi må arbeide for å fjerne fordommer og for å forstå den sosiale orden rundt oss. Mange ting løses ikke med fordommer, men med dypere kunnskap», sa han i et intervju med Vanguardia. I begrunnelsen for tildeligen av prisen heter det:«Ved å gi Raftoprisen 2010 til Raúl Vera, vil Raftostiftelsen sette søkelyset på den dramatiske og stadig forverrede menneskerettighetssituasjonen i Mexico, hvor myndighetens forsøk på å kontrollere den økende volden har ført til en militarisering av samfunnet som ytterligere har forverret menneskerettsituasjonen. Samtidig retter vi oppmerksomheten mot Raúl Veras arbeid for endring. Prisen løfter frem en ubøyelig forkjemper for de svakeste gruppene i det meksikanske samfunnet, som både evner å se det enkelte mennesket og hvordan dets situasjon formes av samfunnets maktstrukturer. Raúl Vera argumenterer for en samfunnskritisk rolle for kirken i Mexico og kritiserer kirkeledernes nære forhold til myndighetene. Han klarer å kombinere kampen for langsiktige endringer av det meksikanske samfunnet med et omfattende arbeid for å avhjelpe utsatte individers umiddelbare behov. Vera bidrar på denne måten til å gi de svakeste i Mexico et verdig liv og et håp om en bedre fremtid». Prisvinneren vil bli hedret på en seremoni og konsert søndag 7. november, på Den Nasjonale Scene (DNS) i Bergen.