Reaksjoner mot Johnson Sirleaf

Publisert

– Vi vil ta opp lhbt-rettigheter med Liberia på nytt etter uttalelsene fra president Johnson Sirleaf, sier statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet, etter at Nobelprisvinner Johnson Sirleaf ikke vil avkriminalisere homoseksualitet i landet. – Norge har et utstrakt bistandssamarbeid med Liberia og har stor respekt for hva president Johnson Sirleaf har utrettet som president i det tidligere voldsherjede landet. Det forhindrer oss ikke fra å ta opp temaer vi har en kritisk holdning til, slik som Liberias anvendelse av dødsstraff og mangelen på grunnleggende rettigheter for homofile og lesbiske. Vi vil fortsette arbeidet for avkriminalisering av homofili i Liberia og i andre land hvor slike lovforbud eksisterer, sier statssekretær Larsen.

Straffes hardere

Liberias president Ellen Johnson Sirleaf mottok Nobels Fredspris i 2011 sammen med den liberiske fredsaktivisten Leymah Gbowee og Tawakkol Karman fra Jemen. I et intervju med den engelske avisa The Guardian har president Johnson Sirleaf uttalt at hun ikke har noen intensjoner om å signere en lov som vil avkriminalisere homoseksualitet i Liberia. Denne uttalelsen kommer etter at det i Liberia er lagt fram et lovforslag som, hvis det blir vedtatt, vil føre til at homoseksualitet blir straffet enda hardere enn det gjør i dag. Ellen Johnson Sirleaf ble tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å sikre fred i Liberia, fremme økonomisk og sosial utvikling og styrke kvinners stilling. Liberia står imidlertid fremdeles overfor mange store økonomiske og sosiale utfordringer. – Å sikre grunnleggende rettigheter for lhbt-personer er, som Sirleafs uttalelser viser, blant disse utfordringene.Rettighetene til seksuelle minoriteter er dessverre svake i store deler av verden, ikke minst i Afrika. Norge jobber aktivt for å fremme deres rettigheter over hele verden, både gjennom FN, gjennom samarbeid med rettighetsorganisasjoner og i dialogen vi har med de ulike lands myndigheter. Det er ikke til stikke under en stol at slike problemstillinger er utfordrende å ta opp i en rekke land på grunn av store kulturforskjeller. Det betyr ikke at vi skyr unna, sier statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet.

Graverende

Gro Lindstad som er daglig leder i FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) reagerer sterkt på president Johnson Sirleaf uttalelse. – Jeg syns det er graverende at en vinner som skal stå opp for menneskerettigheter, viser så antikvariske holdninger overfor menneskerettighetsperspektivet og dagens vurdering av menneskerettigheter som inkluderer alle. Samtidig argumenterer Ellen Johnson Sirleaf ut i fra at dette er liberisk kultur og tradisjon, og det er ikke et sannferdig bilde. For lovgivningen i de aller fleste afrikanske land reflekterer at de har vært kolonier. Dermed henger gammel britisk lovgivning igjen, og den bruker de som argument for egen kultur. Men den representerer en kulturmakt som ikke har vært der på lenge, sier Gro Lindstad til Blikk Nett. FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid, og Lindstad mener også at Storbritannias tidligere statsminister Tony Blairs uttalelse er like graverende. – Han burde og kunne ha tatt et standpunkt, men han sitter heller og vrir seg og sier at han kan velge hvilke saker han vil gå inn i. Ut i fra hans posisjon har han mulighet til flagge menneskerettigheter bredt. Nobels fredspris står støtt ut i fra at Ellen Johnson Sirleaf er tildelt prisen ut i fra engasjement for kvinner, fred og sikkerhet, men Nobels fredspris skal gi signaler, og med en person som synliggjør denne typen holdninger, får man en sur smak i munnen, sier Lindstad.

– Hva mener du bør gjøres?

– De som kan gjøre noe er Norge og Storbritannia. Norge er tungt inne i arbeidet med utvikling og menneskerettigheter, og denne saken må løftes inn i dialog med Liberia om menneskerettigheter. Norge må henvise til fjorårdets FN-rapport om seksuelle minoriteter og presidents Ban Ki-moon klare melding om at det ikke skal diskrimineres, og at dette er i utakt med FNs generalsekretær, mener Gro Lindstad.

Ingen perfekte fredsprisvinnere

Direktør ved Nobelinstituttet ønsker ikke gå inn på Ellen Johnson Sirleafs uttalelse om homofili. – Vi kommenterer ikke enkeltuttalelser. Det er helheten som interesserer oss. Det finnes ingen perfekte fredsprisvinnere, og enkeltuttalelser får stå for deres egen regning, sier direktør ved Nobelinstituttet Geir Lundestad til Blikk nett.

Les også:

Fredsprisvinner vil straffe homoer