I dag skal det diskuteres, alt fra diskriminering i Guds navn til sårbare flyktninger. Sjekk programmet på Blikk Nett.

Onsdag 8. juni
Kl. 16: Debatt: Diskriminering i Guds navn?
Burde Norge fremdeles tillate religiøst begrunnet forskjellsbehandling, eller er det på tide at de samme regler gjelder for trossamfunn som for samfunnet for øvrig. Eller vil et totalforbud for diskriminering frata trossamfunn deres rett til å bestemme hvordan de utøver sin religion?
Debatten vil bli innledet av Iselin Huse fra LDO – Likestillings,- og diskrimineringsombudet.
Forløpig debattpanel: Halvor Nordhaug, Biskop Bjørgvin Bispedømme, Tom Hedalen, leder Human-Etisk Forbund og Ingvild Endestad, leder FRI – Foreningen for kjønns,- og seksualitetsmangfold.
Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres g. 4

Kl. 16: Diskusjon: Hvordan skape trygge seksuelle rammer for unge?
Hvordan kan vi tilrettelegge for at skeive ungdommer kan utforske sin seksualitet i trygge rammer? Og skal vi gjøre det?
Diskusjonspanelet: Marie Pernille Sivertsen, påtroppende leder Skeiv Ungdom, Tore Follestad, Ass. daglig leder Sex og Samfunn, Ashan Nishantha, nestleder FRI Bergen og Hordaland, Susanne Øvergaard, generalsekretær Skeiv Verden. Diskusjonen ledes av Hilde Arntsen, rådgiver Rosa Kompetanse.
Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres g. 4

Kl. 18: Debatt: Sårbare flyktninger – hva gjør Norge for å hjelpe?
Hvilke konsekvenser vil den norske politikken få for de sårbare flyktningene – vil det føre til en bedre tilretteleggelse for at de som trenger det mest vil få tilgang på den norske velferdsstaten? Eller vil forliket føre til større vanskeligheter også for dem? Hva gjør egentlig Norge, og hva bør Norge gjøre, for de sårbare flyktningene?
Diskusjonspanelet: Audun Lysbakken, leder SV, Kristian Tonning Riise, leder Unge Høyre, Ruth Grong, stortingsrepresentant Ap, Susanne Øvergaard, generalsekretær Skeiv Verden, Kristian Fjellanger, avdelingsleder Norsk Folkehjelp og Christian Haugen, bystyregruppen Bergen FrP.
Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres g. 4

Kl. 18: Bondage for nybegynnere. Gratis. Aldersgrense 16 år. Påmelding: arrangement@regnbuedagene.no
Fincken, Nygårdsgaten 2a

Kl. 20: Debatt: Sexarbeid – i et skeivt perspektiv
Regnbuedagene vil ta debatten om sexarbeid, avkriminalisering og sexkjøpsloven litt vekk fra det heteronormativet bildet, og gi debatten en mer skeiv vri. Mens FRI må stå skolerette for at de stiller seg kritisk til sexkjøpsloven, må kvinnebevegelsen svare på hvorfor de maler et slikt unyanserte bilde av både kjøper og selger. Amnesty International må på sin side svare på hvorfor de har gått inn for en avkriminalisering, og hvordan skal man i praksis sørge for et bedre vern for de som selger sex?
I panelet sitter: Patricia Kaatee, Amnesty International Norge, Torstein Dahle, bystyrerepresentant Rødt Bergen, Daniel Mekki, nestleder FRI, Andrés Lekanger, PION, og Marthe Hammer, leder av SVs Kvinnepolitisk utvalg. Debattleder: BA-spaltist Sara Berge Økland.
Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgate 49

Mer info og fullstendig program: regnbuedagene.no