Regnbueflagget til topps

Publisert

Fredag 20. juni heises regnbueflagget til topps på Hadeland Folkemuseum i en felles markering av grunnlovsjubileet og åpningen av EuroPride i Oslo. Randsfjordmuseene feirer i år grunnlovsjubileet og er godt i gang med å avvikle et omfattende program som i tråd med nasjonale visjoner for jubileet fokuserer både på kunnskapsformidling, folkefest og å stimulere til refleksjon rundt nåværende demokratiske prosesser.– Det er flott å feire grunnloven, og vi har mye å være stolte når av når det kommer til demokrati og deltakelse i Norge. Men dersom vi skal feire oss selv bør vi også være villige til å spørre oss selv: finnes det et annet Norge? Er det fremdeles grupper som holdes utenfor fellesskapet? Hva er vår tids jødeparagraf? spør programansvarlig ved Randsfjordmuseene, Maja Leonardsen Musum. Leder i LLH Innlandet, Anders Bakken svarte umiddelbart ja da Randsfjordmuseene tok kontakt i forkant av markeringen.– Juridisk har lhbt som gruppe kommet nesten i mål, men kulturelt gjenstår det en rekke utfordringer for at vår gruppe skal få en likeverdig plass i samfunnet. Levekårsundersøkelsen fra i fjor viste at det fremdeles er mange utfordringer knyttet til diskriminering, hatvold, rus og mental helse, sier Bakken. Til flaggheisingen kommer påtroppende direktør for Fritt Ord, Knut Olav Åmås og stortingsrepresentant og likestillingspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud. Åmås og Aasrud vil under markeringen snakke om både historiske og samtidige utfordringer knyttet til lhbt.– Det blir en enkel men viktig markering, i tillegg til to dyktige talere vil Ulla-Mari Brantenberg synge og representanter fra hele det offentlige Hadeland vil stå samlet for et åpent lokalsamfunn. Hit kommer ordfører og prosten, representanter fra utdanningsinstitusjoner, museumslag og alle de politiske partiene. Etter den korte seremonien byr vi på 1814-kake og kaffe. Regnbueflagget vil vaie over de tradisjonsrike bygningene på gravhaugen til Halvdan Svarte i tre dager til ende. Og skulle det komme reaksjoner, ønskes de velkommen.– Som arrangør er vår oppgave å skape en arena der vi kan ta debatter om vår egen samtid. Også de vanskelige. Men så langt har tilbakemeldingene vært overveldende positive, sier Maja Leonardsen Musum.