Reservasjonsrett en ikke-sak

Publisert

– Reservasjonsretten er uproblematisk, sier LLH-leder Bård Nylund. Etter kirkevalget som ga et flertall for homofil vielse, har det kommet fram at prester kan reservere seg mot å forrette vigsler for likekjønnede par. Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre, uttalte nylig til Vårt Land at dersom prester i Den norske kirke kan slippe å vie homofile, bør den miste retten til å vie. Dette er Åpen Folkekirke og LLH uenige i.

Liturgien viktigst

Leder i Åpen Folkekirke, Sturla Stålsett, ønsker ikke å endre dagens system med reservasjonsrett for prester.– Det som er viktig for oss er at det nå kan innføres en liturgi som muliggjør ekteskapsinngåelse for likekjønnede par i kirken. Det gleder vi oss over. I henhold til dagens ekteskapslov kan prester reservere seg mot å vie likekjønnede par, slik de også kan reservere seg mot å vie skilte. Vi vil ikke endre på dette, sier Stålsett til Blikk nett.

Respekt for delt syn

Guri Melby og Venstre uttalte nylig også til NRK at prestenes reservasjonsrett gjør det vanskelig å forene trosfrihet og en ikke-diskriminerende praksis. Dette stiller leder i LLH, Bård Nylund, seg uforstående til.– Reservasjonsretten er uproblematisk. Vi må ha respekt for at det fins to syn innad i kirken og at de som har en overbevisning om at de ikke vil vie homofile, må få følge denne. Jeg tenker at de parene som skal inngå ekteskap nok vil være glade for å få en prest som mener at det er riktig at homofile gifter seg. Vi er derfor uenige med Venstre i denne saken, sier Nylund. – Først og fremst er vi glade for at Åpen Folkekirke har gjort storeslem. Nå må vi fokusere på å få på plass vigselen. Det å bruke tid og krefter på reservasjonsrett nå virker bare forstyrrende på saken, sier han.

Menighetene kan ikke nekte

Kateket ved Østre Aker og Haugerud menighet og tidligere leder i Skeiv Ungdom, Line Halvorsrud, mener det vil være tilnærmet umulig å finne en menighet som nekter å vie homofile.– Når liturgien vedtas så kan ikke den enkelte menigheten si nei til å gjennomføre kirkemøte-vedtatt liturgi. Derfor er reservasjonsretten for prester ganske enkelt en ikke-sak. Prestene har en lovfestet rett til å reservere seg og det ser jeg ikke noe problematisk ved, sier Halvorsrud. Hun er i likhet med Nylund glad for at kirkevalget ga et flertall for homofil vielse og mener det er der fokuset bør ligge.– Valget er et godt steg i riktig retning. Nå må vi bare sørge for å få på plass liturgien, sier hun.