Respekt og toleranse for alle mennesker

Publisert

Speidersjef May-Britt Roald skriver om Oslo Pride i Speidersjefens blogg. «Det skal ikke være tvil om at speideren gir like muligheter for alle mennesker, derfor er jeg stolt over at våre medlemmer ønsker å vise at de er speidere i Pride-paraden. Ingen mennesker er like, men alle har like stor verdi, også de som er annerledes enn meg», skriver lederen for Norges speiderforbund. «Speiderloven er ukjent for folk flest, men den er vårt verdiløfte på 10 enkle setninger som sier hvem vi er. Den siste; en speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker, treffer meg rett i hjertet. Å arbeide for fred er mer enn passiv toleranse, det er en aktiv handling. For meg handler det like mye om å delta i speideraksjonen som at våre speidere deltar i Pride-paraden», skriver lederen og legger vekt på at deltakelse i Pride-paraden er en aktiv handling som bidrar til å skape bedre forståelse mellom mennesker. «Speiderne som deltar her går foran og er gode rollemodeller for ungdommer som er usikre på hvor de hører til. Det er ikke alltid like lett når du er speider i troppen, og på leit etter deg selv», skriver hun og avsluter med følgende oppfordring: «La oss sammen jobbe for at speideren skal være en trygg arena hvor du er fri til å være deg selv!»

Les hele bloggposten her: Oslo Pride - Respekt og toleranse for alle mennesker