Respekt på banen

Publisert

– Som eneste fotballkrets til nå har Akershus fotballkrets kastet seg ut i kampen mot hets basert på seksuell legning, forteller Jo Grønlund. Homohets skal altså være et område som det eksplisitt skal fokuseres på i det nye prosjektet til Akershus fotballkrets. Jo Grønlund har ansvaret som prosjektleder for dette nybrottsarbeidet og forteller Blikk Nett om målet. – Det er å bevisstgjøre at det finnes homoer i fotballmiljøet er den første barrieren som må forseres. Siden 2007 har Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp og LLH samarbeidet om prosjektet «Med idretten mot homohets». I desember i fjor opphørte prosjektet og gikk over til å bli en integrert del av idrettsforbundets arbeid med inkludering og likestilling. Det var etter et foredrag med prosjektleder Håvard Øvregård at prosjektet til Akershus fotballkrets ble født. – Etter foredraget tenkte jeg at dette er vi ikke gode på. Vi innså at her har vi en jobb å gjøre, sier Jo Grønlund og forteller at prosjektet har flere strategiområder. – Det første området er krets- og sonesamlinger i Akershus. Der skal vi inn for å informere og ufarliggjøre. Det handler også mye om begrepsbruk. Noen må kunne klare å bruke ordet homo i en garderobe med 16 åringer uten at det automatisk skal ha et negativt fortegn. Det er på det nivået i dag. Vi skal markere at det ikke er rom for homonegativitet, verken blant de unge spillerne eller blant lederne. Strategiområdet nummer to er ledere og trenere, og dommere. Men gjenspeiler all slik språkbruk homofobi, eller har slike utrykk fått nye betydninger?– Vi er klar over at mange legger en annen betydning i ord som «gay» og «homse». Men likevel skal det ikke være plass til slik ordbruk. Det er ikke alright å bruke utrykk som «homse», «gay» eller «faggot» selv om man ikke mener noe negativt med det, sier Grønlund til Blikk Nett. – Slik språkbruk minsker mulighetene for at homofile har lyst å drive med fotball. Akershus fotballkrets har søkt alle 14 kommuner på Romerike om støtte til prosjektet. I tillegg har Norges Fotballforbund sentralt bidratt med midler. Fotballforbundet har også et ønske om å gjennomføre prosjektet andre steder i landet.

– Hvordan har tilbakemeldingen vært?

– Det har vært udelt positiv tilbakemelding på prosjektet gjennom mediene. Det er selvsagt noen som har litt lenger vei å gå enn andre for å akseptere dette. Et vanlig argument er «dette er ikke et problem». Men det er klart at det kan virke som at det ikke er et problem så lenge vi ikke snakker om det og bare feier det under teppet. Men hvis man tenker seg om to ganger så skjønner man fort at dette ikke er virkeligheten, sier Grønlund. Det er ikke bare holdninger som utfordres i dette prosjektet. Det blir også lagt vekt på konkrete reaksjoner i forhold til homohets. De verste tilfellene kan bli straffet med opptil seks kampers karantene.

– Hva med holdningene på tribunen?

– Vi kommer ikke til å involvere supporterne i første omgang. Det er prisverdig det som for eksempel Klanen til Vålerenga gjør, men vi har begrenset oss til å påvirke nøkkelpersoner og spillere i denne omgangen, forteller Grønlund. – I tillegg holder OK Film på å produsere en informasjons- og holdningsfilm som skal brukes i forbindelse med prosjektet. Vi har søkt penger fra homopotten i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet til å produsere filmen.

– Når får vi se den første åpne homofile spilleren i Norge?

– Den første åpne homofile spilleren i Norge ser vi på fotballbanen når homofordommer slutter å oppstå i fotballmiljøet. De fleste slike fordommer har grobunn i garderoben og i supportermiljøet. Så lenge fokus er på at man er glad i fotball, enten man er spiller, trener eller dommer, så burde seksuell legning være uvesentlig. Når vi kommer dit tror jeg vi vil se den første åpne spilleren på en norsk fotballbane. Men hvis det finnes en homofil spiller som har baller nok til å stå frem kan det kanskje skje før.