Rett til utdanning

Publisert

Akademikernes og studentenes solidaritets- og bistandsorganisasjon SAIH starter i neste uke med en kampanje rettet mot skeive ungdommers rettigheter til utdanning. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning og støtter lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika og Latin-Amerika. Hvert år velger organisasjonen et politisk tema som danner grunnlaget for en landsomfattende kampanje ved norske utdanningsinstitusjoner det påfølgende året. Dette året har valget falt på skeive ungdommers rettigheter. – Vi jobber mye med demokrati, deltakelse og rettigheter for marginaliserte grupper. Det går igjen i alle prosjektene våre og nå føler vi det er på tide at vi tar innover oss lhbt-problematikken, sier nestleder i SAIH, Anette Remme. Kampanjen «Stopp seksuell apartheid» vil særlig fokusere på skeive ungdommers rett til utdanning. – Vi fokuserer mye på utdanning i alle våre bistandsprosjekter og det vil også være fokus i denne kampanjen. Skeive ungdommer, særlig i land der homofili er kriminalisert, får av ulike grunner ikke fullført utdannelsen sin. Det kan være på grunn av kriminalisering, fordi de er utstøtt av familien eller opplever diskriminering i utdanningssituasjonen, fortsetter Remme. Kampanjen har som mål å bevisstgjøre studenter og akademikere på problematikken og engasjere flere. – Det er mange engasjerte folk og organisasjoner som jobber med dette. Det vil vi vise og oppfordre til solidaritet. Det er en lang prosess å skape forandring, men vi håper vi kan bidra til det på sikt, sier Remme.

– Hvordan vil dere engasjere studenter og akademikere?

– SAIH samarbeider med lhbt-organisasjoner i Sør-Arika, Zimbabwe og Zambia, så vi vil ha en infokampanje om situasjonen som preger det sørlige Afrika og opplyse om holdninger i forhold til seksualitet og kjønnsroller, sier Remme. I tillegg har SAIH laget et manifest som krever at høyere utdanningsinstitusjoner verden over skal være diskrimineringsfrie soner. Manifestet er en del av en underskriftskampanje rettet mot studenter, akademikere, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. – Ved å signere manifestet krever de at alle læresteder skal være diskrimineringsfrie soner. Organisasjoner og institusjoner forplikter seg også til å ha en aktiv politikk i forhold til diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og til å ta opp temaet med sine internasjonale samarbeidspartnere, sier Remme. Kampanjen starter 4.oktober. For mer info eller for å signere underskriftskampanjen se saih.no