Rogalands ordførere sier JA!

Vil vie likekjønnete par.

Publisert

Fra nyttår er det kommunene, ikke domstolene, som har ansvaret for borgerlige vielser.

Alle ordførerne i Rogalands 26 kommuner tar oppgaven på strak arm.

På Sørlandet er situasjonen derimot en annen. Avisa Fædrelandsvennen har spurt KrFs ordførere på Sørlandet, og enkelte av dem er i tvil om hvordan de vil håndtere likekjønnete vielser.

Fædrelandsvennen har snakket med KrFs ordførere på Sørlandet, og noen av dem er i tvil om hvordan de vil håndtere likekjønnete vielser når kommunene overtar vigselsretten fra nyttår.

Usikkerheten hos KrFs ordførere på Sørlandet fikk FRI Rogaland til å strekke ut en hånd til fylkets ordførere. Leder i FRI Rogaland, Daniel Bøhn Rayner, sendte nylig ut en mail til samtlige ordførere i Rogaland.

«Kjære ordførere,

Fra 01.01.2018, så overføres borgerlig vigselsrett fra Tingretten til kommunene, og jeg vet at mange av dere har uttalt dere i media hvorvidt dere selv vil stå for vielsene eller overføre det til andre i politiske organ, samt administrasjonen. Vi skal ikke legge oss opp i akkurat hvem dere gir vigselsretten til, men vi som en organisasjon for mennesker som bryter normene for kjønn og seksualitet (LHBTI+-personer), er veldig opptatt av at de av oss som vil gifte seg borgerlig - skal få muligheten til det uansett hvor de bor i fylket vårt, og at de som vigsler skal vigsle likekjønnede med like stor glede som de av ulikt kjønn.

Vi kunne lese i Fædrelandsvennen for litt siden at det er noen ordførere som ikke vil vigsle likekjønnede par, noe vi selvfølgelig synes er utrolig trist. Det er nettopp derfor jeg sender denne mailen til dere, fordi jeg lurer på om dere har tatt dette til etterretning og vil legge til rette for at likekjønnede får den samme flotte vigselsopplevelsen som alle andre? Jeg lurer også på hvis dere som ordførere vil stå for vigslingen selv, vil dere vigsle likekjønnede?

Jeg håper dere tar dere tiden til å svare på dette, da vi har opplevd tingretten som en inkluderende og trygg plass for de av oss som vil gifte oss borgerlig - og nettopp det håper vi at kommunen også vil være.

Ha en riktig god og fargerik dag videre!»

I dag har FRI Rogaland fått svar fra alle de 26 ordførerne.

– Samtlige har svart at de selvfølgelig vil vigsle likekjønnete og sørge for at de som får vigselsretten også vil det. Dette er absolutt en gladsak fra Rogaland, sier Daniel Bøhn Rayner i en kommentar til Blikk Nett.

Bøhn Rayner er ikke spesielt overrasket over ordførernes enstemmige svar på mailen fra FRI Rogaland.

– Basert på de opplevelsene jeg har hatt med politikere i Rogaland, så var de positive svarene ventet. Men på samme tid må det sies at vi har fire KrF-ordførere i Rogaland, så det er stor glede at alle svarte positivt, sier han og forteller at han flere ganger har omtalt Rogaland som «homofylket.»

– Denne gladnyheten bekrefter at Rogaland er et homofylke, sier Daniel Bøhn Rayner til Blikk Nett.