Rystet over St. Petersburg

Publisert

Parlamentet i St. Petersburg vedtok i dag en omdiskutert lov som gjør det ulovlig å informere om homofili. Håkon Haugli (Ap), vil ta saken opp i Europarådet. – Det er som jeg har sagt tidligere et skummelt tegn at russiske myndigheter ikke bryr seg om hva resten av Europa tenker om hva de gjør, sier Håkon Haugli til Blikk Nett. – Jeg tror ganske sikkert at denne saken vil komme opp for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men det forutsetter at noen påklager vedtaket. Men det tror jeg at aktivistorganisasjonene i St Petersburg vil gjøre. Det er utenkelig at dette ikke er et uakseptabelt brudd på ytringsfriheten. Oslos ordfører har tidligere blitt oppfordret av både LLH og Amnesty til å protestere overfor myndighetene i St. Petersburg, i og med at Oslo har tette bånd til byen.– Det er alvorlig og skuffende at ordfører Fabian Stan ikke har foretatt seg noe i denne saken. Men jeg vil oppfordre ordføreren til å gjøre en ny vurdering og til å ytre sin misnøye overfor sin kollega i St. Petersburg. Da Haugli i 2011 ble kåret til Årets homotopp valgte han å gi prispengene, 10 000 kroner, til Amnesty med spesielt fokus på arbeidet for lhbt-rettigheter i Østeuropa.– Jeg mener at veien videre nå må gå gjennom Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner.

– Hva tenker du om boikottaksjoner slik AllOut.org forsøker med sin kampanje «Don't Go There»?

– Jeg tenker nesten motsatt. Jeg har full sympati med AllOut.org og deres mål med aksjonen. Men jeg mener bestemt at økt samhandling er svaret, ikke mindre. Jeg mener det er viktig at homofile reiser til St. Petersburg og at våre egne homoorganisasjoner har bred kontakt med lokale organisasjoner og aktivister i Russland, sier Haugli til Blikk Nett. – Jeg tror ikke på isolasjon. Det er en grunnleggende holdning. Det mener jeg også når det gjelder oppstyret rundt Grand Prix i Baku. Jeg vil faktisk oppfordre homofile til å dra til Baku og Eurovision Song Contest-finalen for å delta der slik at man synliggjør Grand Prix som en del av homokulturen. Det vil være med på å sette det myndighetene i Baku og Aserbajdsjan gjør med sine egne homofile i et grelt lys. Haugli vil følge opp vedtaket i St. Petersburg når han er tilbake i Europarådet.– Lhbt-rettigheter er en av kjernesakene i Europarådets virksomhet og dette som skjer i St. Petersburg må det protesteres mot.

Rystet LLH-leder

LLH-leder Bård Nylund er rystet over vedtaket i St. Petersburgs parlament.– Dette er veldig, veldig leit. LLH har i samarbeid med andre organisasjoner, både lokalt og internasjonalt lagt press på de russiske myndighetene, men det vi ser nå er at det nytter lite. Det som må til nå er press fra myndighetene mot myndighetene i St. Petersburg og Russland. Det er da vi ser effekter. Nå har vi tydeligvis ikke klart å mobilisere godt nok i forhold til St. Petersburg. Bård Nylund er på lik linje med Haugli skeptisk til boikottaksjoner.– Boikott skal man være veldig forsiktig med å bruke som pressmiddel, fordi det ofte kan føre til at man bare glemmer problemet. På amme tid går det an å være bevisst på hva man bruker pengene sine på. Det er et tveegget sverd. Men en boikott er uansett ikke veien å gå for at homoer i St. Petersburg skal få det bedre. Nylund mener det er skremmende å tenke på at St. Petersburg ligger i vårt naboland Russland. – At et av våre naboland innskrenker ytringsfriheten for minoritetsgrupper på en slik måte som de gjør nå blir et voldsomt paradoks i forhold til vår kamp her hjemme.