Samtalegruppe for trans

Publisert

Terapeut Vikram Kolmannskog starter samtalegruppe for transpersoner og personer med kjønnidentitetstematikk. – Jeg ble kontaktet av LLH som mente det var behov for et tilbud, sier Kolmannskog til Blikk Nett. – I dag finnes det få tilbud til denne gruppen, og mange føler seg forbigått av systemet, spesielt med tanke på at Rikshospitalet fortsatt sitter med monopol på utredninger for transpersoner. Samtalegruppen er åpen for transpersoner og personer med kjønnsidentitetstematikk.– Det er et tilbud også til de som ikke definerer seg som transperson men hvis utseende eller identitet uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert ved fødsel. Det inkluderer også de som har et ønske om, er midt i, eller er ferdig med kirurgisk behandling for å fysisk uttrykke det kjønnet de føler seg som. Og de som ikke er komfortabel med en binær kjønnsforståelse og derfor definerer seg som noe annet enn kun kvinne eller mann, sier Kolmannskog.

Personlig vekst

Gruppen vil bygge på en gestalttilnærming der fokuset er å øke evnen til å være bevisst oppmerksom på det som er her og nå, inkludert hva man gjør og hvordan man gjør det i samspill med andre.– Det handler om personlig vekst i gruppe. Transpersoner er en liten og marginalisert gruppe i samfunnet. Derfor tenker jeg at det kan være viktig og positivt å møte andre i lignende situasjoner, og på den måten utveksle erfaringer - og ikke minst få normalisert de følelsene og tankene man har. Vekst og god mental helse oppnås gjennom blant annet å bli mer bevisst på sine mellommenneskelige relasjoner, hvordan man oppfatter og forholder seg til seg selv og andre. Kjønnsidentitet og uttrykk har også et sosialt og mellommenneskelig aspekt. Det vil også være mulighet for å prøve ut ny oppførsel i en trygg ramme og få ærlige tilbakemeldinger, forteller Kolmannskog. Samtalegruppen vil gå over seks møter, med start mandag 7. januar, og foregår i LLHs lokaler i Oslo.– Ideelt sett vil det være mellom 8 til 10 personer i gruppen, og det er allerede en del påmeldte. Men det er plass til noen flere. Det jobbes dessuten for å utvide antallet mandager vi møtes til ti totalt, sier Kolmannskog og forteller at de som er interessert i å delta, først møter til en privattime for å bli kjent og blant annet snakke om eventuelle bekymringer og forventninger til gruppedeltagelsen. Frist for påmelding er 5. januar.

Mer info og påmelding finner du her:

vikramkolmannskog.no

Powered by Labrador CMS