Satser på rosa kompetanse

Publisert

LLH får 1 080 000 kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet til prosjektet Rosa kompetanse justis. Statssekretær Kristin Bergersen i Justis- og beredskapsdepartementet overleverte tilskuddsbrevet til Prosjektleder for Rosa kompetanse justis, Oddvar Thorbjørnsen Faltin, tidligere denne uka. Tilskuddet er på 1 080 000, noe som er en økning på 100 000 fra 2012. – Med denne økningen betyr det at Rosa kompetanse justis kan satse videre, blant annet på en egen ungdomskampanje, sier Oddvar Thorbjørnsen Faltin til Blikk Nett. Rosa kompetanse justis ble startet i 2011 og skal styrke kompetansen og effektivisere det forebyggende arbeidet mot hatkriminalitet, særlig den som er rettet mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Prosjektet er bygget opp etter mal fra Rosa kompetanse helse, som LLH har drevet siden 2006 med finansiering av Helsedirektoratet. – Justis- og beredskapsdepartementet mener Rosa kompetanse er et veldig viktig tiltak, sier Statssekretær Kristin Bergersen til Blikk Nett. Et element i Rosa kompetanse justis er undervisning av ansatte i politiet om hatkriminalitet som fenomen, møte med personer som er utsatt for slik kriminalitet, samt kunnskap om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil og transperson i Norge. Dette er først prøvd ut i Oslo politidistrikt, senere i politidistrikter i Østlandsområdet, før det nå føres ut til andre deler av landet. – Det å øke kompetansen hos politiet er svært viktig for å øke kunnskap og skape bevissthet om hatkriminalitet som rammer lhbt-befolkningen. Justis- og beredskapsdepartementet har fått god tilbakemelding fra politiet om at denne skoleringen fungerer, sier Bergersen til Blikk Nett. Like viktig er det å øke bevisstheten om hatkriminalitet hos lhbt-befolkningen.– Vi tror fortsatt det er store mørketall og vi vet at mange ikke anmelder hatkriminalitet. Mange tør ikke anmelde. Slik sett er Rosa kompetanse justis todelt, sier Bergersen til Blikk Nett. Hatkriminalitet kom inn i den nye straffeloven som særlig skjerpende omstendighet for kriminalitet i 2006, blant annet som konsekvens av en bølge av hatkriminalitet mot homofile. Det er først fra 2007 at politiet i Norge registrerer kriminalitet som hatvold, knyttet til seksuell legning, rase og religion. Likevel er det få som anmelder.– LLH og Rosa kompetanse justis tar også i mot rapporteringer om hatkriminalitet, blant annet via nettsiden ikkefinndegidet.no. Vi skal jobbe for å få økt fokus på rapportering, sier Thorbjørnsen Faltin. Anmeldelser knyttet til etnisk tilhørighet er den klart største kategorien i anmeldte saker basert på hatkriminalitet. Men i 2010 var kategorien seksuell legning den nest største gruppen med 47 anmeldelser. I 2011 var antallet redusert til 21 anmeldelser, og i 2012 var det 34 anmeldelser registrert med dette motivet ifølge Statistisk sentralbyrå. At arbeidet mot hatkriminalitet drives av lhbt-miljøet selv mener departementet er viktig.– LLH har gått systematisk til verks og vi ser at det fungerer. Derfor er det en glede å kunne øke tilskuddet til Rosa kompetanse justis, avslutter statssekretær Kristin Bergersen.