Selvhjelp for homofile muslimer

Publisert

Skeiv Verden starter opp selvhjelpsgruppe for homofile muslimer. I løpet av våren starter Skeiv Verden opp ny selvhjelpsgruppe for homofile muslimer. Den forrige fant sted i fjor høst og hadde åtte deltakere, to kvinner og seks menn. Tilbakemeldingene fra deltagerne var så bra at Skeiv Verden tar en ny runde. Prosjektleder for selvhjelpsgruppen er Magne Richardsen, som har jobbet med homofile minoriteter i lang tid og har mye kunnskap når det gjelder homofili og islam. Med seg har han to prosjektmedarbeidere som begge er homofile muslimer.– Begge to deltok på den første selvhjelpsgruppa Skeiv verden arrangerte i fjor høst og var veldig fornøyde. Derfor ønsket de å videreføre tiltaket og tok initiativet til en ny gruppe, sier Magne Richardsen til Blikk Nett. Hvilke temaer som skal tas opp under hver samling avhenger av hva deltagerne selv ønsker å ta opp, men på bakgrunn av fjorårets erfaringer er det noen aktuelle problemstillinger som går igjen.– Det kan være erfaringer knyttet til fengsling og tortur, avvisning fra familie, overgrep og vold, asylproblematikk, forhold til religion og kultur, og utfordringer rundt livet i Norge i dag, sier han og understreker viktigheten av at gruppedeltagerne får tillit til hverandre og at det er en trygg ramme rundt prosessen. Det legges vekt på at gruppen ikke er en terapigruppe.– Det er forskjell på en selvhjelpsgruppe og en terapigruppe. Mens en terapigruppe ledes av en terapeut som er hovedansvarlig for utviklingen av gruppen, er målet med en selvhjelpsgruppe at deltagerne selv skal kunne være til hjelp for hverandre. Skeiv Verden ser verdien i at gruppedeltagerne har ulike livserfaringer, og derfor kan utveksle kunnskaper og synspunkter.– Dermed kan man støtte hverandre videre. Men det er også plass for diskusjon, sier Richardsen og forteller at de også har individuelle samtaler med gruppeleder eller prosjektmedarbeiderne for de som måtte ha behov for det.

– Hva ønsker dere oppnå med selvhjelpsgruppa?

– Målet er ikke nødvendigvis å 'komme ut av skapet'. Det er mange måter å være homo på. Det er den enkelte som styrer sin egen prosess. Men styrken i selvhjelpsgrupper bygger på en opplevelse av å være i samme båt. Felles erfaringer er et godt utgangspunkt for gjensidig forståelse. Å vite at andre føler det på samme måte kan gjøre følelser mindre skremmende og lettere å håndtere. Selvhjelpsgruppene vil foregå i Oslo. Oppstartsdato er ennå ikke fastsatt. Det vil avtales med de som melder sin interesse.