Seminar om seinblomstring

Publisert

Helseutvalget håper å bidra til bedre selvfølelse, sikrere sex og økt trygghet når de inviterer til helgeseminar for menn som kommer ut i godt voksen alder. Helseutvalget har gjennomført flere seminar for menn og kvinner som har kommet ut i voksen alder – såkalte «late bloomers». Helga 9.–10. oktober er det klart for et nytt helgeseminar for menn.

Å komme ut i godt voksen alder kan være en utfordring for mange. Man har båret på en hemmelighet i mange år, kanskje har man vært gift og kanskje har man barn. Dårlig samvittighet kan melde seg, og mange føler behov for nye nettverk.  – Vi ønsker å bidra til at mennesker som kommer ut i voksen alder skal forstå sin egen livssituasjon og seg selv bedre, få møte andre i samme situasjon og bli tryggere når det gjelder sikrere sex, eget liv og egne omgivelser. Vi har mange målsettinger med seminaret, men først og fremst gjelder det å få deltakerne til å bli trygge på seg selv, forklarer leder i Helseutvalget, Rolf Angeltvedt. Seminaret strekker seg over to dager, og Angeltvedt kan fortelle om et tettpakket program som vil gi muligheten til å dele tanker og egne erfaringer knyttet til identitet, seksualitet, familie, barn, sikrere sex, homomiljø og nettverk. – Vi ser mange fordeler med å jobbe med denne gruppa menn, særlig når det kommer til sikrere sex-perspektivet. Vi vil derfor blant annet ha en egen sikrere sex-frokost der vi deler både faktainformasjon og egne erfaringer knyttet til det å ha sikker sex med menn, sier Angeltvedt. Han er overbevist om at det er mye å hente på slike seminarer og mener det er et viktig tiltak mot denne gruppa. – Mange tror at «jeg er den eneste som har det akkurat sånn». Men på et slikt seminar opplever man at det er andre som er i samme situasjon og får opp øynene for at en ikke er alene. Og i tillegg kommer muligheten til å lære av andres feil og løsninger. Ved å utveksle erfaringer får man mer kunnskap og trygghet til at situasjonen ikke er så uhåndterbar som mange kanskje først tror. Jeg har møtt mange grå menn som har troppet opp her tre måneder senere som et helt nytt menneske, sier Angeltvedt. Helgeseminar Late bloomers menn, 9.-10. oktober, Helseutvalgets lokaler, Skippergata 23, 0154 Oslo. Seminaret er gratis. Maks 25 deltakere. De som ikke har deltatt tidligere vil bli prioritert. Påmelding: helseutvalget.no

Powered by Labrador CMS