Sender brev til St. Petersburg

Publisert

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) har skrevet brev til guvernøren i St. Petersburg. Ordfører Fabian Stang har invitert LLH til strategimøte for å diskutere den russiske propagandaloven som rammer lhbt-befolkningen i landet. Varaordfører Libe Rieber Mohn vil ha med Stang til St. Petersburg for ta opp situasjonen med myndighetene. Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland er mer direkte og har allerede sendt brev til guvernør Georgy Poltavchenko. Blikk Nett møter byrådsleder Berger Røsland på Rådhuset i Oslo, men før han forteller om brevet som er sendt vil han først oppklare Oslos forhold til St. Petersburg.– Jeg føler det er riktig å påpeke at Oslo kommune ikke har hatt så mye politisk kontakt med St. Petersburg de siste årene. Det har vært noe administrativ kontakt, men politisk kontakt har det ikke vært noen kontakt siden 2011, en kontakt som begrenset seg til et besøk i forbindelse med ski-VM, forteller Berger Røsland. Han forteller at Oslos tilknytning til St. Petersburg henger sammen med Baltic Metropoles (BaltMet), et storbynettverk i Østersjøen. Oslo kommune har vært medlem i BaltMet siden oppstarten i 2005 som et ledd i Østersjøsatsingen. Hensikten med samarbeidet er å fremme konkurransedyktighet og integrasjonen i Østersjøområdet, med særlig fokus på innovasjon og infrastruktur. Og det er dette som er bakgrunnen for at Oslo nå sender et offisielt brev til St. Petersburg. – I juni i år mottok vi et brev fra guvernøren i St. Peterburg, Georgy Poltavchenko. Det samme brevet mottok 31 andre byer som også er tilknyttet BaltMet. I brevet inviterer Poltavchenko Oslo, sammen med de andre byene, til et samarbeid om sport og kultur, sier Berger Røsland til Blikk Nett. Initiativet springer ut i fra et ønske om tettere samarbeid for å styrke sport og kultur.– Oslo kommune synes et er et veldig interessant initiativ, og jeg vet at byer som Amsterdam, København, Helsinki, Stavanger, Reykjavik og Stockholm også har blitt invitert. Oslo kommune mener denne invitasjonen er en glimrende anledning vi kan bruke til å utrykke vår bekymring knyttet til situasjonen for lhbt-personer i St. Petersburg. Nå har vi en ramme å sette det inn i, sier Berger Røsland til Blikk Nett. I brevet til Georgy Poltavchenko skriver byrådsleder Berger Røsland at kommunen støtter initiativet om tettere samarbeid. Men på samme tid uttrykker han i klare ordelag sin bekymring for restriksjonene som har blitt innført i St. Petersburg gjennom lover mot såkalt propaganda, som i hovedsak rammer lhbt-befolkningen.

Vil møte russiske aktivister

Poltavchenkos ønske om å satse på kultur og sport bringer straks lhbt-perspektivet inn i forslaget om et tettere samarbeid. På kultursiden har den skeive filmfestivalen Side by Side i St. Petersburg fått merke de nye lovene. Side by Side ble tidligere i sommer dømt til å betale nærmere 100 000 kroner i bot. Ifølge tiltalen har Side by Side tatt i mot penger fra utlandet og dermed løpt andre lands ærend. For å unngå straffeforfølgelse må alle organisasjoner som mottar støtte fra andre land registrere seg som «utenlandske agenter».– St. Petersburg er en by det er interessant å ha kulturutveksling med innen en rekke kunstarter. En slik utveksling åpner også et rom hvor man kan ta opp denne problemstillingen, slik vi forsøker å gjøre i brevet vi nå sender til St. Petersburg, sier Berger Røsland til Blikk Nett. Men om brevet vil gjøre inntrykk i St. Petersburg har han ingen formening om.– Men vi har sendt kopi av brevet til Stockholm, København, Gøteborg, Stavanger og Bergen for å oppmuntre dem til også å svare i samme bane. Da vil St. Petersburg få positive tilbakemeldinger på invitasjonen og et svar om at man ønsker å være med på samarbeidet - men også en klar beskjed om en felles bekymring fra flere byer som har merket seg utviklingen i Russland. For byrådsleder Berger Røsland ligger det stor symbolverdi i å sende brevet til St. Petersburg.– Ja fordi det er der denne propagandaloven har sitt opphav, og siden vi nå har denne samarbeidsavtalen med St. Petersburg føles det riktig å adressere brevet dit. Nå er ikke dette det eneste vi skal gjøre. Ordfører Fabian Stang har i tillegg invitert LLH til et møte og jeg håper at vi via dem kan komme i direkte kontakt med deres søsterorganisasjoner i St. Petersburg for å høre deres synspunkter.

Ikke et isolert problem

I et intervju med Blikk Nett nylig fremmet Oslos varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap) et forslag om at hun og ordfører Fabian Stang drar til St. Petersburg for å stå opp for retten til å elske en av samme kjønn.– Nå har ikke Oslo kommune vært i St. Petersburg på noen år. Og jeg er usikker på om vi vil få noen møter med borgermesteren i St. Petrsburg med det formål å skjelle han ut. Jeg har derimot betydelig tro på at når vi har en arena, som vi nå forsøker å etablere, så skal vi forsøke å få lhbt-temaet på banen. Berger Røsland forteller til Blikk Nett at han som politiker i 2013 er rystet over utviklingen i Russland.– Men det er viktig å ha med seg i tankene at dette ikke er et isolert St. Petersburg eller Russland-problem. Det er en utvikling vi ser i mange deler av Europa, og jeg tror vi her hjemme glemmer at det ikke er så lenge siden vi hadde liknende problemstillinger i Norge. Jeg er født etter avkriminaliseringen av homofili, så det har egentlig aldri vært et tema for min generasjon, og jeg håper det er et tema mine barn ikke må ta stilling til. Det som skjer i Russland er helt fremmed for oss som bor i Norge, sier Berge Røsland før han kommer med en advarsel. – Det er viktig å huske på at selv om vi har kommet langt her i landet, så er det mange som sliter ganske alvorlig. Så vi er ikke i mål.

Aksjoner og reaksjoner

I tillegg til kultursamarbeid ønsker altså St. Petersburg et samarbeid om sport. Sport er for alvor på agendaen i disse dager med både Moskva-VM og neste års vinter-OL i Sotsji. Den svenske høydehopperen Emma Green-Tregaro markerte sitt standpunkt mot propagandaloven under Moskva-VM for kort tid siden. I stille protest mot Russlands nye antihomo-lov hadde hun malt neglene sine i de tradisjonelle regnbueefarger og la siden ut bilde på det sosiale nettstedet Instagram. Diskusjonene rundt OL i Sotsji har rast i media og det norske IOC-medlemmet Gerhard Heiberg har ettertrykkelig gitt beskjed om at enhver (homo)politisk markering vil bli slått ned på. Som en følge av diskusjoner om boikott av OL og en direkte protest mot Russlands propagandalov gikk aksjonister tidligere denne uka til verks utenfor Den Russiske Ambassade i Drammensveien og malte fotgjengeroverganger i regnbuens farger. Helt ulovlig selvsagt, men byrådsleder Stian Berger Røsland klarer ikke å holde tilbake latteren.– Jeg synes det var ganske morsomt jeg. Men offisielt er vi selvsagt skeptisk til at man endrer fotgjengerovergangers farger, sier Berger Røsland.