Monica Lillebakken. Foto: Helle Aasand.
Monica Lillebakken. Foto: Helle Aasand.

– Ser svært alvorlig på all hatkriminalitet

Monica Lillebakken, leder for hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt, svarer på kronikken til Norges Handikapforbunds Ungdom.

Publisert

Monica Lillebakken, leder for hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt, svarer på kronikken til Norges Handikapforbunds Ungdom.

I kronikken «Et samfunn som tolererer hat» skriver Tamarin Varner, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom: «Hvordan skal vi kunne bekjempe hatkriminalitet i dette samfunnet når de som skal beskytte oss selv driver diskriminering? Det skjer ikke noe før også du reiser deg og sier at grensen mot hat, den setter vi her og nå – i dag.»

Les den her: «Et samfunn som tolererer hat»

I dag svarer Monica Lillebakken, leder for hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt:

Fortsetter etterforskningen

Oslo politidistrikt og hatkrimgruppa er svært opptatt av å avdekke mørketall når det gjelder hatkriminalitet.

Vi erkjenner, som vi skriver i hatkrimrapporten for 2018, at det er nødvendig å løfte kunnskapsnivået om hatkriminalitet mot personer med nedsatt funksjonsevne og hvilken form dette kan ta.

Rapporten viser at det var 7 registrerte forhold i Oslo i 2018. Dette er et lavt tall. I 2015 var det ingen registrerte forhold på nedsatt funksjonsevne i Oslo politidistrikt. Målet fremover er å heve kompetansen i politiet for å gjenkjenne disse sakene og registrere de som hatkriminalitet, samtidig som vi jobber videre med å få opp anmeldelsestilbøyeligheten hos personer som blir utsatt for hatkriminalitet.

Vi er derfor veldig fornøyd med at Amir Hashani anmeldte forholdene han ble utsatt for til politiet.

Vi kjenner oss derimot ikke igjen i beskrivelsen av hvordan avhørstidspunktet ble avtalt. En etterforsker hos oss ringte til Amir for å avtale et avhørstidspunkt. Han foreslo kl. 11, for at vi skulle rekke å bli ferdig med avhøret i løpet av arbeidsdagen. Han opplevde ikke at det kom noen motargumenter på tidspunktet, men ble litt senere oppringt av Sunniva Ørstavik, hvor det ble forklart hvorfor avhøret måtte starte kl. 13, i stedet for kl. 11. Vi tilrettela for dette med en gang.

Det er mulig det har oppstått en misforståelse mellom oss og Amir og beklager dersom han har hatt en dårlig opplevelse av oss. Grunnen til at vi velger å svare så utfyllende er utelukkende fordi vi ønsker at personer som utsettes for kriminalitet skal oppleve en lav terskel for å anmelde. Hvis ikke kriminalitet anmeldes, så blir det vanskelig for politiet å gjøre noe med den.

Vi har for øvrig vært på åstedet etter begge hendelsene for å forsøke å sikre video, samt foretatt avhør av fornærmede og vitner. Vi har gjort tryggingstiltak ovenfor fornærmede, og vi fortsetter etterforskningen i håp om å finne mistenkte. Vi ser svært alvorlig på all hatkriminalitet.

Monica Lillebakken

Leder for hatkrimgruppen, Oslo politidistrikt