Skal lede oslohomoene

Publisert

Espen Ophaug ble gjenvalgt som leder i LLH Oslo og Akershus på onsdagens årsmøte. Desireé Hafstad ble valgt til ny nestleder.   Lederen gleder seg til å fortsette jobbe for de målene lokallaget har satt seg. Særlig viktig blir det å nå ut til de unge i skolen. – Vi har fått på plass skoleringen av frivillige, og vi har et metodemateriell som fungerer. Grunnlaget er der, men samtidig trenger vi flere frivillige. Vi vil prøve å få til et samarbeid med utdanningssektoren i Oslo for å få opprettet en heltids prosjektstilling i LLH. Å opprettholde en stabil frivillighetsgruppe, er en kontinuerlig jobb, og vi ønsker å ansette en skoleinformasjonskoordinator for å kunne nå ut til alle 10-klasser i Oslo og Akershus i løpet av et år, sier Espen Ophaug til Blikk Nett. LLH Oslo og Akershus skal også ta initiativ til å få på plass skolering av lærere og andre ansatte i skolene. Andre hovedprioriteringer er å jobbe for en verdig og inkluderende alderdom for lhbt-personer, økt satsing på hivforebygging og helse og mer fokus på transpolitikk. LLH Oslo og Akershus hadde ved årskiftet 937 betalende medlemmer.

– Hvordan skal dere få opp medlemstallet?

– Historisk sett er dette et høyt tall, men vi opplevde vårt høyeste medlemstall i 2008 i forbindelse med arbeidet for felles ekteskapslov. Vi erfarer at synlighet gir økt oppslutning, og kan bli flinkere til å nå ut i lokale medier. Vi har hatt en økning på over seksti medlemmer det siste året, og vi ønsker å få tydeligere fram det undergruppene har å tilby og sikre dem best mulig vilkår for sin drift. Leder i Lesber i Dagslys, Solfrid Bø, er nå styremedlem i LLH OA. LeDa er en gruppe som i ti år har vært med på å synliggjøre mangfoldet blant lesbiske, påpeker Ophaug.