Skal tvinge fram regnbuen

– Vi skal synliggjøre og tvinge fram mangfoldet under regnbuen, sier nyvalgt leder i FRI Oslo og Akershus, Brita Brekke.

Publisert

– Vi skal synliggjøre og tvinge fram mangfoldet under regnbuen, ikke bare under festivalen vår Oslo Pride, men hele året, sier FRI Oslo og Akershus´ nyvalgte styreleder, Brita Brekke.

Årsmøtet i FRI Oslo og Akershus (FRI OA) ble avholdt onsdag 28. februar 2018. Nyvalgt leder i lokallaget av FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i hovedstadsområdet, er Brita Brekke (31).

Som fylkeslag i den største regionen i Norge har FRI OA et spesielt viktig ansvar, mener hun. Brekke går inn i vervet som styreleder med et tydelig mandat vedtatt i arbeidsprogrammet for organisasjonen.

Skal alltid være synlig

– FRI jobber for at alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve trygge, hele liv. For FRI OA og mange av våre medlemmer betyr det blant annet å ha trygge møteplasser i våre aktivitetsgrupper. Og det handler om å være sikker på å kunne møte en inkluderende eldreomsorg eller skole. Jeg gleder meg til å videreføre det viktige arbeidet som har pågått lenge i FRI OA sammen med det nye styret, sier Brita Brekke i en pressemelding fra FRI OA.

Brekke påpeker at lhbt-personer alltid vil være en minoritet.

– Derfor må vi som organisasjon sørge for at majoriteten lytter til oss. Blir minoritetene stille, vil majoritetsholdningene befeste seg. Derfor skal vi synliggjøre og tvinge fram mangfoldet under regnbuen, ikke bare under festivalen vår Oslo Pride, men også hele resten av året, sier Brekke.

Drømmer om et fritt samfunn

– I arbeidet med å synliggjøre mangfoldet skal vi alltid være solidariske og lytte til ulike erfaringer innad i vår bevegelse. Vi skal jobbe mot rasisme, og arbeide for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi skal forsvare og kjempe for de av oss som møter motstand i flere miljøer, og vi har et særlig ansvar for holdninger i vårt eget miljø og i organisasjonen.

FRI OA skal jobbe for alle medlemmers frihet.

– Det vi alle drømmer om er et fritt samfunn, og hvis vi gjør det riktig vil det gagne hele samfunnet, både skeive som streite. Som normbrytere kan og skal vi bidra til å vise frem og kjempe for mangfoldet av liv det er mulig å leve. Selv de aller streiteste av oss vil vinne på det, sier Brekke.

Årsmøtet i FRI OA valgte i tillegg til Brita Brekke som ny leder, et nytt styre bestående av politisk nestleder, Marita Matthews Holmeset-Varpe og organisatorisk nestleder Espen Solum, styremedlemmene Klaus Bøckman, Jan Elisabeth Lindvik, Sara Vienna og Mathea Monclaire, samt varamedlemmene Kaja Glenne Lund, Bjørn Tore Grøntvedt og Ida Tønnessen.

– Årsmøtet har valgt et flott styre. Folka i det tar alle med seg forskjellige perspektiver og egenskaper inn i arbeidet, og jeg tror vi skal utfordre og utfylle hverandre på en god måte i forskjellige saker, sier Brekke.

Ut av Oslo-gryta

Et viktig arbeid i året som kommer blir å styrke arbeidet i Akershus, mener Brekke.

– Vi har et godt momentum i Oslo, blant annet med prosjektet Skeiv kunnskap som skolerer ledelse og ansatte i kommunale foretak. Og her er Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i kommunen i startgropa av sitt arbeid. Sammen bidrar vi til at det blir mer rom for mangfold i skolen, i møte med eldreomsorgen og ikke minst som ansatt hos byens største arbeidsgiver, sier Brekke.

Det skal være fint og trygt å leve skeive liv også utenfor byen.

– Jeg tror vi kan bruke de positive erfaringene fra Oslo kommune til styrke samarbeidet med kommunene i Akershus, slik at skeives liv, utfordringer og perspektiver blir tatt på alvor, uansett hvor du bor, sier Brekke.

Sikkeland gir stafettpinnen videre

Brita Brekke overtar som leder for FRI OA etter Hans Heen Sikkeland. Sikkeland har vært leder siden 2012, da han i sin tur overtok etter Espen Ophaug.

– Min reise i FRI er nå over. Jeg har lært vanvittig mye om meg selv og om andre. Det har vært fantastisk å være med og utvikle FRI OA lokalt, og FRI som nasjonal organisasjon, sier Sikkeland.

– Vi har flere aktivitetsgrupper enn noen gang, langt flere frivillige og festivalen vår, Oslo Pride, er robust og utvikler seg hvert eneste år. Jeg er heldig som kan se tilbake på ni år (seks år som leder) med mange energirike mennesker – med mye kunnskap og store hjerter, sier Hans Heen Sikkeland.