Skeiv handlingsplan vedtatt

Tromsø et hestehode foran andre kommuner.

Publisert

– Et viktig steg i riktig retning, sier fylkesleder i FRI Troms, Stein Sebastian Fredriksen.

Onsdag 31. januar vedtok Tromsø kommune «Handlingsplan 2017 – 2021 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Tromsø».

Fylkesleder i FRI Troms, Stein Sebastian Fredriksen mener Tromsø nå ligger helt i teten på landsbasis i forhold til å sikre den skeive befolkningen gode levekår.

– Planen har konkrete tiltak som gir godt grunnlag for et inkluderende mangfold i Tromsø kommune. Vi mener denne planen vil kunne stå som en god mal for andre kommunale planer som har til hensikt å gi enkeltmennesket en god og trygg hverdag. Samtidig mener vi at planen ligger et godt hestehode foran tilsvarende skeive handlingsplaner i andre kommuner i Norge, sier Stein Sebastian Fredriksen.

Arbeidet med å utarbeide handlingsplanen har pågått over flere år, i tett kontakt med Tromsø kommune og Foreningen FRI. I september i fjor vedtok politikerne i Tromsø å finansiere planen med 700 000 kroner per år frem til 2021, endog før planen var vedtatt.

– Det er et positivt trekk ved planen at den legger så stor vekt på holdningsskapende arbeid basert på kunnskap allerede fra barnehagen av og at dette fortsetter gjennom skoleverket, i kultur- og idrettsliv, på religiøse arenaer og i helsesektoren. Det gjør planen helhetlig og gjennomførbar, tilføyer Fredriksen.

Planen ble vedtatt, kun mot Fremskrittspartiets stemmer. Partiets gruppeleder, Anni Skogmann, mener det ikke er behov for en slik plan og frykter det er for mange tiltak og at de ikke vil bli fulgt opp.

– Men tro meg; er det noen som skal sørge for at tiltakene blir fulgt opp – alle som én – så er det nettopp vi i FRI Troms, argumenterer Stein Sebastian Fredriksen.

Mer info:

Handlingsplan 2017 – 2021 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Tromsø