Skeiv på 1. mai

Publisert

1. mai er Arbeidernes internasjonale kampdag. I årets 1. mai-tog i Oslo vil Skeiv Ungdom og Skeiv Verden markere seg. Årets 1. mai arrangement i Oslo starter kl 11.25 på Youngstorget med togavgang kl 12.45. Skeiv Ungdom samles under parolen «Aktivér diskrimineringsvernet, ja til fortsatt rapporteringsplikt». – Aktivt forebyggende arbeid er helt avgjørende for at unge skal slippe å bli utsatt for diskriminering, sier Skeiv Ungdom-leder Line Halvorsrud og viser til den nye diskrimineringsloven som trådte i kraft 1. januar i år. Diskrimineringsloven beskytter mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I loven finnes også en aktivitets- og rapporteringsplikt for alle offentlige institusjoner, og private bedrifter over 50 ansatte. Det som bekymrer Skeiv Ungdom er regjeringens arbeid med en ny felles diskrimineringslov for alle diskrimineringsgrunnlag.– I den forbindelse diskuterer man å fjerne fokuset på aktiv forebygging, noe Skeiv Ungdom er sterkt i mot. Barn og unge har mindre kjennskap til sine rettigheter og står mer utsatt i møte med diskriminering.– Barn og unge har heller ikke tilgang til å klage saker inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet på egenhånd. Aktivitets- og rapporteringsplikten sikrer et fokus på forebyggende arbeid og forplikter bedrifter og offentlige institusjoner til å jobbe aktivt mot diskriminering. Det mener vi er en viktig beskyttelsesfaktor for barn og unge, sier Halvorsrud til Blikk Nett. Med deltakelse i årets 1. mai-tog ønsker Skeiv Ungdom å sende et tydelig signal til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.– Ved å gå under parolen «Aktivér diskrimineringsvernet, ja til fortsatt rapporteringsplikt» vil vi markere hvor viktig denne ordningen er for å beskytte barn og unge. Vi forventer at fokuset på aktiv forebygging videreføres på dagens nivå, og at vernet mot diskriminering i den nye loven forblir like sterkt for alle grupper, avslutter Line Halvorsrud, leder i Skeiv Ungdom.

Parole mot rasisme og homofobi

Skeiv Verden finner også en plass i årets 1. mai-tog. Under parolen «Not on the job! Fight racism and queerphobia» rettes fokuset mot arbeidslivet og situasjonen Skeiv Verdens nettverk.– Våre medlemmer og brukere kan oppleve diskriminering på flere områder. De kan bli diskriminert på grunn av etnisitet, men også som lhbt-person, sier Susanne Demou Øvergaard, generalskretær i Skeiv Verden. Arbeidslivet er et tema som diskuteres ofte i nettverket til Skeiv Verden.– Vi snakker mye om rettigheter, lønn, ordnede forhold, kontrakter og slike praktiske ting. Det er de grunnleggende rettighetene de må få innføring i først, før vi kan begynne å snakke om diskriminering på bakgrunn av kjønn, kjønnsutrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Det å være åpen på arbeidsplassen er ikke nødvendigvis det som står øverst på agendaen for våre brukere. Det er det å i det hele tatt få seg en jobb eller en bolig som er viktig. På lik linje med Skeiv Ungdom er Skeiv Verden også opptatt av regjeringens nye felles diskrimineringslov og mener rapporteringsplikten er viktig.– Vi mener det må være en plikt å rapportere diskriminering. Det er ingen som frivillig bruker ressurser i en bedrift hvis det ikke er pålagt. Skeiv Verden håper på stort oppmøte i 1. mai-toget.– Parolen vår handler om diskriminering og det er noe som kan ramme alle, uavhengig av kjønn og orientering, så vi håper mange vil gå sammen med oss, avslutter Susanne Demou Øvergaard.