Skeiv revolusjon

Benedikte Pryneid Hansen er ny partisekretær i Rødt.

Publisert

Benedikte Pryneid Hansen (34) blir søndag 2. april valgt til ny partisekretær i partiet Rødt. Men før hun trer inn i den nye stillingen skal Rødt drive valgkamp og sikre seg plass på Stortinget.

Benedikte Pryneid Hansen gikk nylig fra jobben som kommunikasjonsrådgiver i FRI til jobben som valgkampsekretær i Rødt. Hun har bred organisasjonserfaring og har blant annet vært leder i ATTAC, nestleder i Nei til EU, og har vært med å starte opp Landsforeningen mot Rasisme.

Søndag 2. april står hun overfor nye utfordringer. Da velges hun som Rødts nye partisekretær. Men de nye arbeidsoppgavene må settes på vent. Pryneid Hansen skal nemlig sørge for at Rødt får stemmer nok under valget i september slik at partiet får plass i Stortinget.

– Rødt er et parti uten store budsjetter og ressurser. Men partiet har mye frivillighet og good will å ta av, så valgkampen drives på frivillig innsats og dugnad, sier Benedikte Pryneid Hansen til Blikk Nett.

Blikk Nett har tatt turen til Rødts landsmøte på Håndverkeren i Oslo sentrum for en prat med den nye partisekretæren om skeiv politikk og valgkamp.

– Vi er optimister. Det er en god stemning på landsmøtet og Rødt har registrert en økning i medlemsmassen. På samme tid har vi flere folkevalgte enn noensinne og mer innflytelse enn vi har hatt tidligere, sier Pryneid Hansen.

Skeiv politikk

Benedikte Pryneid Hansen. Foto: Reidar Engesbak.
Benedikte Pryneid Hansen. Foto: Reidar Engesbak.

På landsmøtet ble det vedtatt nytt arbeidsprogram for Rødt. Arbeidsprogrammet inneholder et eget kapittel for skeiv politikk, med en rekke tiltak.

– Jeg er veldig stolt av arbeidsprogrammet og at vi har et eget kapittel om skeiv politikk, sier Pryneid Hansen til Blikk Nett.

– Kjønnsidentitet skal kunne velges og Rødt ønsker å innføre et tredje juridisk kjønn, ved siden av kvinne og mann, og at kjønn som kategori bare skal inkluderes der det er nødvendig. Det er jeg veldig glad for.

Partiet vil også forsvare lovverk som gir like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, herunder den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, retten til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap.

Skeive flyktninger

Rødt vil arbeide for at det opprettes rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk i kommunene, og at disse kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet.

Gi støtte til produksjon av litteratur, film og andre kulturuttrykk som synliggjør og bidrar til alminneliggjøring av skeive personer og familiekonstellasjoner

– Rødt vil sikre lhbt+-organisasjoner gode rammevilkår, samt arbeide for øremerking av statlige midler til Helseutvalget, HivNorge og videreføring av prosjektet Rosa kompetanse.

Dette viser at Rødt tar skeiv politikk på alvor, forteller Pryneid Hansen.

Skeive flyktninger har fått et eget punkt under Skeiv politikk.

– Rødt vil arbeide for høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Vi vil også innføre krav om kompetanse om seksuell orientering og kjønnsidentitet ved alle statlige asylmottak, samt arbeide for at lhbt blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger.

Skeiv kompetanse

Bakgrunnen fra FRI, som kommunikasjonsrådgiver, vil være en styrke for Rødt, mener Pryneid Hansen.

– Tiden jeg har hatt i FRI har vært kjempeviktig, og jeg har lært mye, sier hun.

Men hun har også andre hjertesaker i tillegg til skeiv politikk.

– Handelspolitikk er min andre hjertesak. Jeg har mye å bidra med både når det gjelder handelspolitikk og internasjonale handelsavtaler. Men det er klart at skeiv politikk er viktig for meg, sier hun og legger til at det vil vise seg i rollen hun nå får som partisekretær.

– Nå får Rødt en frontfigur som er skeiv, og åpen. Det har mye å si og vil vise at Rødt er et åpent og inkluderende parti, sier Benedikte Pryneid Hansen.