Skeiv Seminarrekke ved UiO

Til høsten starter Skeiv Seminarrekke ved UiO. Seminarene vil synliggjøre aktuell forskning og stimulere til akademisk og sosial nettverking blant folk som studerer eller forsker på skeiv tematikk.

Publisert

Til høsten starter Skeiv Seminarrekke ved UiO. Seminarene vil synliggjøre aktuell forskning og stimulere til akademisk og sosial nettverking blant folk som studerer eller forsker på skeiv tematikk.

Initiativet har som mål å bli en faglig så vel som sosial ressurs for forskere og studenter på tvers av fagmiljø og karriereløp.

–Vi ser på den ene siden at både den generelle samfunnsdebatten, politisk aktivisme, og studie- og forskningsklimaet adresserer skeiv tematikk i stadig større grad. Samtidig er skeiv forskning i stor grad marginalisert innenfor norske fagmiljøer på universitetene, sier initiativtaker Elisabeth Engebretsen, førstelektor og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

–Det er nå på tide å lansere et forum som spesifikt fokuserer på aktuell skeiv forskning i Osloregionen, og vi planlegger en større regional bredde for seminarene i 2018, opplyser Engebretsen, som også vil profilere skeiv forskning i Norge mer generelt.

Det skeive perspektivet utfordrer vante, normative forståelser knyttet til seksualitet og kjønn.

–Men det inkluderer også andre perspektiver som utfordrer maktstrukturer i samfunn og kultur. Disse kan være knyttet til forskjellsskapende identitetsfaktorer som etnisitet, funksjonsnedsettelse, religion, nasjonalitet og alder, sier Engebretsen.

Initiativet henter inspirasjon fra det tidligere Nettverk for Homoforskning, drevet av sosiolog Marianne C. Brantsæter og kriminolog Turid Eikvam. Nettverket ble avsluttet for seks år siden.

Den skeive seminarrekken starter 13. september, og først ut er religionsforsker Dag Øistein Endsjø med «Tvert om? Hvordan LHBT-rettigheter kan være beskyttet av religionsfriheten.»

Programmet er helt ferdigspikret i løpet av to uker.