Skeiv seniorbølge

Publisert

Byrådets nye seniormelding «Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo» har visjoner om å utvikle innovative omsorgsformer gjennom teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder. LLH Oslo og Akershus bidrar med lhbt-perspektivet. Arbeidet med seniormeldingen starter for alvor til høsten, blant annet med en hørings- og besøksrunde og studieturer til Rotterdam, Antwerpen og Manchester for å hente inspirasjon og gode ideer hjem til Oslo. I meldingen legges det vekt på det ansvaret den enkelte har for selv å planlegge sin alderdom. Noen vil likevel ha behov for bistand fra kommunen og da skal de kommunale tjenestene ha god kvalitet. Like viktig er bruk av frivillige, både privatpersoner og organisasjoner, som en del av strategien framover. Det er en strategi LLH Oslo og Akershus allerede har tatt i bruk. – LLH Oslo og Akershus er en frivillig organisasjon, og vi mener at frivillig innsats, aktivisering og måten vi tar vare på hverandre som medmennesker er de viktigste punktene innen all omsorg. Spesielt innen senioromsorg, og desto mer viktig overfor skeive seniorer, sier Hans Heen Sikkeland, leder i LLH OA.

Hiv-utfordring

Kontakt mellom eldre og yngre generasjoner skal vektlegges i seniormeldingen.– Vi må bli flinkere til å få eldre og yngre generasjoner til å møtes, og til å hjelpe hverandre. Lhbt-bevegelsen har et stort og ubrukt potensiale med tanke på møteplasser hvor eldre og yngre kan treffes. De eldre vil ha godt av den energien ungdommen har, mens de unge kan tilegne seg mye lærdom av de som har opplevd andre sider av lhbt-historien. Ifølge Seniormeldingen vil mange eldre fremover ha bedre økonomi, mer utdanning enn noen eldregenerasjon før dem, og bedre helse. Men LLH OA peker på at det finnes helseutfordringer.– Det vil bli flere og flere hivpositive eldre. Menn som har sex med menn som allerede har levd mange gode år med hiv. Men hvordan møtet med eldreomsorgen blir er uvisst, og vi håper våre innspill kan sette fokus på den tematikken.

Skeive borettslag

I Stockholm åpnet nylig Regnbågen, et borettslag med seniorboliger for skeive. Borettslaget har 27 leiligheter og ligger på Østermalm. Eldre fra 55 år og oppover kan søke om plass i Regnbågen. Det har vært snakket om noe liknende i Norge, men enn så lenge finnes det ingen konkrete planer. Heen Sikkeland påpeker at skeive seniorboliger ikke er det endelige målet.– Det er mange som har snakket varmt om slike borettslag, uten at det har blitt virkelighet. Jeg mener vi må tenke bredere enn som så. Vi må selvsagt få på plass botilbud som er tilrettelagt for skeive. Men per i dag har vi for eksempel «homoblokkene» på Enerhaugen i Oslo. De er et godt eksempel fordi det bor veldig mange skeive der. Mitt inntrykk er at de skeive som bor der fortsetter å bli boende også når de er opp i årene, nettopp fordi det er så stor andel skeive. Den tryggheten og trivselen mange føler kommer fra et nærmiljø de føler seg hjemme i. Det er unikt og noe man neppe vil oppleve på et seniorsenter, uansett hvor inkluderende det måtte være.

Kommunen må ta ansvar

I LLH OA finnes det allerede en rekke tilrettelagte tilbud til seniorer. Tilbud som er flittig brukt, ifølge Sikkeland.– Vi har blant annet Seniorkafeen, som er et populært tilbud. I tillegg har vi Silver Ladies og Lesber i dagslys, og snart får vi Homser i dagslys. Silver Boys er en nystartet gruppe som også har hatt noen samlinger. Det finnes altså tilbud, og de nevnte gruppene møtes gjennomsnittelig én gang i uka. Det er langt ifra nok, sier Heen Sikkeland og forteller at han ønsker seg større bredde i tilbudet. – Derfor mener jeg det er viktig å samarbeide med de seniortilbudene som kommunen tilbyr. Målet er å gjøre de kommunale tilbudene mer lhbt-vennlige. Det er noe vi har meldt til kommunen tidligere, og som også ligger i innspillene til den nye Seniormeldingen. For mange lhbt-personer innebærer det å bli eldre mye usikkerhet og frykt. Dagens eldre med lhbt-identitet opplevde å bli sykeliggjort og kriminalisert i mange år på grunn av sin legning, noe som kan føre til både skepsis og redsel i møte med helsevesenet.– Det tyder på at vi har en rekke utfordringer med hensyn til holdninger, og vår melding til Oslo kommune er at de må sørge for at tilbudene ivaretar og inkluderer lhbt-seniorer.