Skeive dager holder balansen

Publisert

Skeive dager fortsetter trenden med gode økonomiske resultater og spår et overskudd etter sommerens festival. Også i år får Skeive dager trolig et lite overskudd. − De endelige tallene er ikke helt klare, men vi kan konkludere med at festivalen fortsetter den gode trenden gjennom de siste tre årene. Det ligger an til at vi går i balanse, og vi håper på et lite overskudd i år også, sier økonomiansvarlig Andreas Nilsson i Skeive dager. − En god styring med utgifter og nøkterne beregninger av inntekter har vært en sentral strategi siste årene. Derfor har heller ikke festivalen hatt noen store overraskelser verken på utgifts- eller inntektssiden, sier Nilsson og forteller at lesbene har en del av æren for de positive tallene. – Kvinnebaren var ny av året. Den gikk veldig bra og tilbakemeldingene har vært utrolig positive. Kvinnekvelden ble utvidet i år og 1 500 kvinner fordelte seg på Rockefeller og John Dee. Det var en suksess over all forventning, sier han. – Skeiv Natt og Kvinnekvelden er de to hovedarrangementene som gir penger i kassa, og som bidrar til at vi fortsatt kan ha gratis inngang i Pride Park. Selv om været ikke var like bra som i fjor, var Pride Park og resten av festivalen godt besøkt.− Det tar vi i styret på som en bekreftelse av at konseptet vi har hatt siden 2008, med gratis Pride Park og stor bredde i innhold, er veien å gå også i fortsettelsen. Samtidig er det viktig for oss å synliggjøre skeiv kultur. En åpen park på Rådhusplassen med gratis aktiviteter, GJØR DET lettere å trekke til oss personer som ellers ikke ville gått innom Pride Park, avslutter Anders Nilsson.