Skeive dager utredes

Publisert

Pål Hauge og Susanne Demou Øvergaard skal lede utvalget som på årsmøtet i LLH Oslo og Akershus fikk mandat til å utrede videreutvikling og eventuell omorganisering av Skeive dager. Det lå an til steile fronter i forkant av årsmøtet i LLH Oslo og Akershus (LLH OA) onsdag 20. februar. Bakgrunnen var et innkommet forslag om omorganisering av eierskapet til Skeive dager og festivalens styre, Oslo Pride AS. I forslaget, som ble frontet av tidligere styreleder i Oslo Pride AS, Helle Christin Nyhuus, og Pål Hauge, ble ytret et ønske om å synliggjøre Skeive dagers bredde og nasjonale betydning. Forslagsstillerne ba styret i LLH OA om å invitere LLHs sentrale organisasjon og andre ideelle organisasjoner som arbeider for lhbt-befolkningen inn på eiersiden. LLH OA på sin side avviste forslaget om å løsrive Skeive dager fra organisasjonen, og la inn et motforslag til årsmøtet hvor det ble foreslått at organisasjonen i samarbeid med Oslo Pride AS oppnevner et utvalg med mandat til å utrede festivalen. Det ble fort tydelig at Skeive dager er en sak som opptar medlemmene i LLH OA. Møtesalen i Tollbugata var full og kveldens oppmøte var rekordstort. Helle Christin Nyhuus redegjorde for forslaget om omorganisering.– Skeive dager er hele lhbt-miljøets dager. Er det riktig at LLH OA skal sitte som eneeier av Skeive dager? Jeg mener nei. Er det riktig at LLH OAs politiske syn skal ha en særskilt forrang? Jeg mener nei, sa Nyhuus på møtet og etterlyste innflytelse fra andre organisasjoner, eksempelvis Skeiv Verden, Oslo Queer og SLM, i tillegg til LLHs andre lokallag. Nyhuus og Hauge mener det er viktig at andre organisasjoner og politiske aktører i lhbt-miljøet får sin stemme hørt i planleggingen av en festival som Skeive dager.– Man kan lett få en eiefølelse hvor noen føler de eier Skeive dager mer enn andre, sa Nyhuus og pekte på at situasjonen for festivalen og ikke minst Oslo Pride som aksjeselskap per i dag er ryddig og på den måten er et godt redskap for å kunne utvikle en festival som hele lhbt-miljøet kan omtale som sin.

Mindre søl

Bakgrunnen for motstanden mot forslaget fra LLH OA sin side sporer tilbake til den gang Skeive dager var en forening som besto av flere ulike organisasjoner og selskap. Dette var organisasjoner og selskap som Blikk, SLM, Helseutvalget, deler av utelivsbransjen, i tillegg til LLH sentralt og LLH OA. Christian Møllerop var på denne tiden leder av LLH OA. I dag jobber han for RFSL i Stockholm, men tok turen til Oslo og årsmøtet i LLH OA for å snakke om erfaringene man gjorde seg etter at EuroPride gikk med stort underskudd i 2005. – Europride gikk med stort underskudd. Skeive dager hadde også gått i underskudd året før. Det som da skjedde var at alle aktørene som var inne på eiersiden hadde store økonomiske interesser i festivalen og derfor ble også styret i Skeive dager fullstendig handlingslammet. Aktørene på eiersiden var nødt til å forhandle om akkordløsninger med seg selv, og det sier seg selv at det ikke fungerte. Vi kom derfor fram til at LLH OA skulle ta eierskapet til festivalen alene. Dette fordi det ville gjøre det enklere i framtiden dersom festivalen fortsatt skulle ha en dårlig økonomi. Ansvaret ble tydeligere, og det ble færre kokker, og rett og slett mindre søl. Hvorfor skal man endre en struktur som har fungert? spurte Møllerop.

Enighet om ny kurs

Debatten som fulgte var preget av optimisme og etter en pause, og lobbyvirksomhet, så det ut til å løsne. Årsmøtet ble enige om et vedtak som lå tett opp til LLH OAs motforslag, med støtte fra fraksjonen ledet av Helle Christin Nyhuus og Pål Hauge. I vedtaket heter det:«LLH OA skal i samarbeid med Oslo Pride AS oppnevne et utvalg med mandat å utrede videreutvikling og eventuell omorganisering med konsekvensutredning, av Skeive dager. Utredningen skal legges fram i rimelig tid slik at forslag legges fram for årsmøtet 2014. Utvalget skal være bredt sammensatt og representere mangfoldet i Skeive dagers målgrupper og politiske oppfatninger. Utredningen skal klargjøre alternative måter å organisere Oslo Pride AS, foreslå alternative strategier for videreutvikling og ha en konsekvensutredning på alle punkter.» Pål Hauge skal lede utvalget med Susanne Demou Øvergaard i Skeiv Verden som nestleder. – Årsmøtet vant gjennom det vi i kveld gikk enstemmig inn for, sier Helle Christin Nyhuus til Blikk Nett etter møtet. – Årsmøtet vant og jeg er overbevist om at lhbt-miljøet i Oslo og i Norge vant med dette vedtaket. Jeg har kjempestore forventninger til årsmøtet i 2014 og til å se hva denne arbeidsgruppa kommer fram til. Det ligger mange spennende utfordringer i måten å organisere Skeive dager på. Med dette er vi på vei tilbake til at lhbt-miljøet som sådan eier festivalen sammen, sier Helle Nyhuus til Blikk Nett. Pål Hauge, som fremmet forslaget om omorganisering sammen med Nyhuus, ble valgt til å lede utvalget.– Jeg har ikke bakgrunn fra styre og stell i LLH-sammenheng, men jeg har ledet kontrollkomiteen i LLH sentralt og har stor organisasjonsinteresse, sier Hauge til Blikk Nett etter valget. – Det jeg ønsker med dette utvalget er å skape en åpne og inkluderende organisasjon, som likevel er ansvarlig overfor sine eiere og miljøet festivalen lages for, sier Hauge til Blikk Nett.

Kontroversielt forslag

Han var klar over at forslaget han stilte sammen med blant andre Nyhuus var kontroversielt.– Det forslaget vi la på bordet visste vi var provoserende, men vi håpet det skulle bli tatt i mot så konstruktivt som det nå ble. Vi var i utgangspunktet veldig enige om at hvis styret kunne gå med på visse modifikasjoner i sitt motforslag, så kunne vi med glede la vårt forslag falle. Susanne Demou Øvergaard i Skeiv Verden takket ja til rollen som nestleder i utvalget.– Jeg synes dette er kjempespennende og har vært i diskusjoner om dette tidligere. Jeg har hatt en bekymring for hvordan Skeive dager styres, og jeg er glad for at det nå ble en debatt. Nå ser jeg for meg at vi setter oss ned og virkelig går inn og ser på organiseringen og at vi får til en konstruktiv greie sammen med de organisasjonene og grupperingene som blir med i utvalget. Spørsmålet er blant annet hvor vi vil hen med festivalen. Jeg er selvsagt også glad på Skeiv Verdens vegne at vi får en stemme inn i dette utvalget. Gjenvalgt leder av LLH Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland, er godt fornøyd med årsmøtets resultat.– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Det var et veldig godt årsmøte med konstruktive debatter og enighet om forslag, så jeg kan overhode ikke klage, sier Heen Sikkeland i en kommentar til Blikk Nett.