Skeive Filmer flagger ut

Publisert

Skeive Filmer sliter økonomisk, men takket være EØS-midler kan Skeive Filmer promotere norsk skeiv film i Madrid neste år. – Skeive Filmer avsluttet nylig sin 23. festival i Oslo, men det kan bli den siste, sier festivalsjef Bård Ydén til Blikk Nett. Skeive Filmer har vært drevet på frivillig basis siden oppstarten i 1990, og har etter omleggingen i 2009 for alvor blitt satt på det internasjonale kartet som en av de mest ettertraktede filmfestivalene innen nisjen lhbtq-film. Festivalens gode omdømme har, ifølge Bård Ydén, resultert i mer arbeid og flere invitasjoner til juryoppgaver, kuratoroppdrag og samarbeid både innenlands og utenlands.– Men her hjemme i Norge faller festivalen mellom å være en politisk engasjert forening og en filmfestival - og ender opp med det korteste strået i tildelingen av støtte, sier Ydén og peker på festivalens manglende tildelinger, blant annet fra Film & Kino som er underlagt Kulturdepartementet. Film & Kino er bransjeorganisasjonen for kino- og videobransjen som ivaretar norske kommuners interesser innen film og kinodrift. Organisasjonen forvalter Norsk kino- og filmfond (NKFF) og driver i tillegg Bygdekinoen. – Årlig har Skeive filmer mottatt mellom 130 000 og 200 000 kroner i støtte fra Film & Kino, samt 100 000 fra Oslo Kommune, i tillegg til små drypp i prosjektstøtte fra Fritt Ord, sier Ydén til Blikk Nett. – Vi er selvsagt takknemlig for den støtten vi får, men disse summene skal holde til drift året rundt, programmeringsreiser, filmleie og alle andre kostnader forbundet med å stable en festival på beina. I 2013 har vi i tillegg mottatt kr. 50 000 i støtte fra Barne-, likestillings og diskrimineringsdepartementet og 5 000 kroner fra LLH. Ydén forteller at Skeive Filmer med disse midlene gjennomfører et stort antall filmvisninger og arrangementer, på lik linje med andre økonomisk sterkere filmfestivaler.– Grunnlaget for alt dette er en genuin interesse for filmformidling og et ønske om å spre både underholdning og viktige budskap ut til et bredt publikum. Dette er vanskelig når man ikke har midler til markedsføring eller villige sponsorer og samarbeidspartnere, og per dags dato sitter vi med litt i overkant av 5 000 kroner i egenkapital, sier Ydén til Blikk Nett.

Europeisk samarbeid

Selv om det ser mørkt ut for festivalen basert på hjemlige tildelinger har andre aktører fått øynene opp for Skeive Filmer.– Vi har inngått et kulturelt utvekslingssamarbeid for 2014 med LesGaiCineMad LGBT Film Festival i Madrid. Et kulturelt utvekslingssamarbeid som for prosjektets del innebærer 365 000 kroner, sier Ydén til Blikk Nett. Med midler fra den norske ambassaden i Madrid, EØS og Norway Grants skal Skeive Filmer promotere norsk film i Spania og Latin-Amerika. EØS står for Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde og består av EUs 27 medlemsland og de tre EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge. EØS-midlene utgjør i alt 1788,5 millioner euro for perioden 2009-14. Norges andel utgjør omlag 97 prosent, mens Norges EFTA-partnere Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.– Mens norske myndigheter i år ga oss 150 000 til festivalen, har de altså for dette prosjektet gitt oss 365 000 kroner for arbeid utenlands, sier Ydén til Blikk Nett. Ydén forteller at det føles godt når festivalen blir tatt på alvor i utlandet, men frustrerende at de her hjemme må sloss om småpenger. – I år har Skeive Filmer vært representert i juryen under Queer Lisboa, og i de neste to måneder er vi invitert til å sitte i juryen ved festivaler i Berlin, Madrid og St. Petersburg, sier Ydén og forteller at festivalen i tillegg kuraterer program for andre festivaler. – Tidligere har jeg sittet i juryen ved filmfestivaler i blant annet Berlin, på Teddy Awards under den årlige Berlinale, jeg har vært jurymedlem på festivaler i Seattle, Los Angeles, San Francisco, Montréal og Tel Aviv, og neste år er jeg i kraft av Skeive Filmer invitert til festivalen MIX Brazil i Sao Paolo. For Skeive Filmer handler dette om kulturutveksling og promotering av norsk film og norske filmskapere - som igjen fører til en økt forståelse og aksept for skeive og lhbt-tematikk. Ydéns ønske er nok midler slik at festivalen kan opprette en lønnet stilling.– En lønnet stilling kan redde Skeive Filmer som festival. Og det er ikke snakk om mye penger. Selv en dårlig lønnet stilling kan som sådan redde skuta, men dessverre ser det ut til at utflagging er veien å gå, ettersom myndighetene her hjemme har ennå ikke fått øynene opp for viktigheten av festivalen, selv etter 23 år, sier Ydén til Blikk Nett.

Fra Oslo til Madrid

Skeive Filmer så dagens lys i 1990, da som Homofilmklubben. Festivalen har overlevd fram til i dag takket være ildsjeler og evnen til å snu på hver en krone. Det er kanskje der problemet ligger.– Har vi vært for flinke, spør Bård Ydén. Årets festival hadde Europa- og verdenspremierer, og ettertraktede gjester fra flere land. Dokumentaren om den russiske aktivisten Nikolai Alekseev, «Mr. Propaganda», ble vist på Skeive Filmer før andre festivaler fikk satt den på sine program.– I tillegg hadde vi, i samarbeid med Skeiv Ungdom og Cinemateket Ung, med skolevisninger av dokumentaren «Valentine Road» som er en viktig kanal ut til unge om hatkriminalitet og fordommer mot lhbt-personer. Det var mange skoleklasser som ønsket å komme, men alle fikk dessverre ikke plass. Det sier noe om at temaet er aktuelt og at det er et klart behov for slike filmer, og Skeive Filmer er den kanalen som kan presentere disse filmene, avslutter Bård Ydén. Han håper at det kulturelle utvekslingssamarbeidet for 2014 med LesGaiCineMad LGBT Film Festival i Madrid kan få opp øynene til bevilgende myndigheter i Norge.– Jeg får stadig vekk tips om hvor vi som festival kan søke penger. Hvert år legger vi ned mye arbeid i søknader og får en brøkdel av det vi søker på. Tiden bør brukes til å finne god film og å organisere arrangementer knyttet til festivalen. Med en lønnet stilling og midler til markedsføring kunne vi fått utrettet så utrolig mye mer. Med en ny regjering snart på plass er ikke festivalsjef Ydén udelt positiv med tanke på fremtiden.– Den rødgrønne regjeringen, som alltid har hevdet at skeiv kultur er viktig, har skuffet når det gjelder Skeive Filmer. Det eneste partiet som stilte på arrangementet hvor vi hadde besøk av lhbt-aktivister fra St. Petersburg var Høyre. Men den nye regjeringen har jo varslet at de vil kutte i kulturstøtten, så fremtiden til festivalen er fortsatt usikker, sier Bård Ydén.